Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Aktualności

 Dnia 23 maja 2012 roku odbyła się konferencja podsumowująca projekt   „Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy”  zorganizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Program konferencji

Prezentacje z konferencji:

1. Działania wspierające szkoły w przygotowaniach do wdrażania założeń modernizacji kształcenia zawodowego - KOWEZiU

2. Diagnoza stanu kształcenia zawodowego

3. Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania na zawody związane z zieloną gospodarką

4. Potrzeby podlaskich przedsiębiorców w zakresie kwalifikacji zawodowych - PORPiPG

5. Modułowy system nauczania w szkole zawodowej - ZSG Białystok

6. Korzyści szkoły zawodowej w poszukiwaniu nowych rozwiązań - ZSTiO Białystok

7. Wpływ wdrażania działania 9.2 PO KL na modernizację kształcenia zawodowego - Departament EFS, UMWP


 Artykuły promujące wyniki badań

  1. Diagnoza stanu kształcenia zawodowego
  2. Analiza regionalna przedsiębiorstw

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zorganizował spotkania informacyjne we wszystkich powiatach naszego województwa w ramach upowszechniania wyników badania pt. Diagnoza stanu kształcenia zawodowego i potrzeb w zakresie modernizacji oferty kształcenia dotyczących efektywności  i adekwatności kształcenia przez szkoły zawodowe w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy”.

Prezentacja PDF - Diagnoza stanu kształcenia zawodowego

Daty spotkań: 

10.02.2012 - Białystok

16.02.2012- Sokółka

17.02.2012 - Bielsk Podlaski

23.02.2012- Siemiatycze

24.02.2012 - Hajnówka

1.03.2012 - Wysokie Mazowieckie

2.03.2012 - Kolno

8.03.2012 - Mońki

9.03.2012 - Zambrów

15.03.2012 - Sejny

16.03.2012- Grajewo

19.03.2012 - Augustów

22.03.2012 - Suwałki

23.03.2012 - Łomża 

 

 


 

  Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku  zorganizował trzy spotkania informacyjne w Białymstoku, Łomży i w Suwałkach w ramach projektu „Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy”. Celem spotkań była prezentacja wyników badania pt.

“Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania na zawody związane z zieloną gospodarką, w tym zielone miejsca pracy w województwie podlaskim”.

Założeniem badania było z jednej strony określenie branż i zawodów związanych z zieloną gospodarką w województwie podlaskim oraz zapotrzebowań kadrowych przedsiębiorców w zakresie zielonych miejsc pracy w regionie,  z drugiej strony, przeanalizowanie szkół zawodowych (zasadnicze szkoły zawodowe, technika, technika uzupełniające) w województwie podlaskim kształcących w zawodach związanych  z zieloną gospodarką.

Daty spotkań:

19.12.2011, Białystok

 9.02.2012 - Łomża

15.02.2012 - Suwałki

Prezentacja Analiza regionalna przedsiębiorstw (PDF)

 


 

   Artykuł dotyczący spotkań promujących projekt

 


 

  We wrześniu 2011 odbyły się trzy spotkania informacyjne  w ramach projektu „Edukacja zawodowa w województwie podlaskim - analiza potrzeb w kontekście zmian na rynku pracy” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Celem projektu jest poznanie stanu szkolnictwa zawodowego oraz potrzeb dydaktycznych szkół zawodowych w kontekście poprawy efektywności kształcenia zgodnie z potrzebami lokalnych pracodawców i rynku pracy, w tym zapotrzebowania na zielone miejsca pracy w województwie podlaskim.

W związku z tym w Białymstoku, Łomży i Suwałkach przedstawione zostały założenia projektu, metody prowadzonych badań oraz możliwości uzyskania środków z PO KL z Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Prezentacje ze spotkań :

EFS dla szkolnictwa zawodowego - UMWP, Departament EFS

Diagnoza stanu kształcenia zawodowego - PSDB sp. z o.o., BFKK

Analiza regionalna przedsiębiorstw - GRUPA OSB s.c.


 


 

 

W wyniku przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania pn. „Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania na zawody związane z zieloną gospodarką, w tym zielone miejsca pracy w województwie podlaskim” w dniu 06.07.2011 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Wygrała oferta złożona przez Grupę OSB s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek Instytut Badań i Analiz z Olsztyna, która w dniu 19 lipca 2011 podpisała umowę na realizację badania.

 

 


 

 

W wyniku przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badania pn. „Diagnoza stanu kształcenia zawodowego i potrzeb w zakresie modernizacji oferty kształcenia dotyczących efektywności i adekwatności kształcenia przez szkoły zawodowe w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy” w dniu 19.07.2011 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej. Wygrała oferta złożona przez Konsorcjum PSDB Sp. z o.o. i Białostocką Fundację Kształcenia Kadr, które w dniu 28 lipca 2011 podpisało umowę na realizację badania.

 

Artykuł sponsorowany w gazecie lokalnej w woj. podlaskim w ramach promocji projektu

 

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share

  • Diagnoza stanu kształcenia zawodowego
  • Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zielonej gospodarki
  • Upowszechnianie wyników badań