Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Diagnoza stanu kształcenia zawodowego

„Diagnoza stanu kształcenia zawodowego i potrzeb w zakresie modernizacji oferty kształcenia dotyczących efektywności i adekwatności kształcenia przez szkoły zawodowe w kontekście potrzeb regionalnego rynku pracy”

Badanie zostało zrealizowane w okresie od sierpnia do października 2011 r. Podzielono je na trzy moduły:

· Moduł I – Mapa kształcenia zawodowego i efektywności kształcenia w województwie podlaskim,

· Moduł II – Diagnoza środowisk lokalnych,

· Moduł III – Badanie potrzeb edukacyjnych 17 wybranych szkół (stworzenie 17 programów rozwojowych wybranych szkół i modelowego tworzenia programu rozwojowego).

Zakres podmiotowy diagnozy obejmuje następujące grupy:

· absolwentów edukacji zawodowej z rocznika 2009/10,

· szkoły zawodowe (zasadnicze szkoły zawodowe, technika i technika uzupełniające),

· pracodawców,

· środowiska lokalne.

Badaniem objęto zasadnicze szkoły zawodowe, technika i technika uzupełniające (z wyłączeniem szkół dla dorosłych).

W ramach badania została przeprowadzona diagnoza stanu kształcenia zawodowego, określono także potrzeby w zakresie modernizacji oferty kształcenia zawodowego, tak aby było ono bardziej efektywne i lepiej odpowiadało potrzebom regionalnego rynku pracy.

 Prezentacja - Diagnoza stanu kształcenia zawodowego (PDF)

Wyniki badania - Diagnoza stanu kształcenia zawodowego (PDF)

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share

  • Diagnoza stanu kształcenia zawodowego
  • Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zielonej gospodarki
  • Upowszechnianie wyników badań