Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zielonej gospodarki

Badanie Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania w województwie podlaskim na konkretne zawody związane z zieloną gospodarką, w tym zielone miejsca pracy”, ma za zadanie uzyskać wyniki reprezentatywne na poziomie minimum 5 bloków tematycznych w trzech subregionach

  • łomżyńskim,
  • suwalskim
  • białostockim

oraz analizę szkół zawodowych kształcących w zawodach związanych z zieloną gospodarką.

Badaniem objęte zostały przedsiębiorstwa i ich potrzeby kadrowe według branż związanych z zieloną gospodarką funkcjonującą w województwie podlaskim pod kątem ich oczekiwań względem absolwentów edukacji zawodowej oraz szkoły zawodowe kształcące w zawodach powiązanych z zieloną gospodarką, w tym przydatność programów kształcenia w tym kierunku.

Założeniem badania było określenie branż i zawodów związanych z zieloną gospodarką w województwie podlaskim oraz zapotrzebowań kadrowych przedsiębiorców z województwa podlaskiego w zakresie zielonych miejsc pracy (z minimum pięciu sektorów takich jak – rolnictwo, budownictwo, gospodarowanie odpadami, odnawialne źródła energii, ochrona środowiska) z wyszczególnieniem:

− Oceny zgodności oczekiwań pracodawców funkcjonujących w zakresie zielonej gospodarki z kompetencjami absolwentów edukacji zawodowej,

− Sposobów poszukiwania kandydatów do pracy i form ich zatrudnienia,

− Oceny kompetencji zatrudnionych absolwentów edukacji zawodowej, w tym ich przygotowania praktycznego do pracy zawodowej pod kątem zielonej gospodarki, poniesione nakłady szkoleniowe na pracownika,

− Prognozy zapotrzebowania pracodawców na zawody w zielonej gospodarce w ciągu najbliższych kilku lat.

Zakres badania obejmował również analizę szkół zawodowych (zasadnicze szkoły zawodowe, technika, technika uzupełniające) w województwie podlaskim, kształcące w zawodach związanych z zieloną gospodarką z uwzględnieniem:

− Zbadania świadomości dyrekcji szkoły i samorządu nt. zielonej gospodarki,

− Oceny (powiązania) programów kształcenia wybranych szkół zawodowych z zieloną gospodarką (min. 20 zawodów),

− Potencjalnych zmian/dostosowanie programów kształcenia w szkołach zawodowych pod kątem zielonej gospodarki.

 Prezentacja Analiza regionalna przedsiębiorstw (PDF)

Wyniki badania - Analiza regionalna przedsiębiorstw (PDF)

 

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share

  • Diagnoza stanu kształcenia zawodowego
  • Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zielonej gospodarki
  • Upowszechnianie wyników badań