Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Kontakt

Biuro Projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy”
Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok, pok.117
tel. 85 74 97 254
fax 85 74 97 209
fax 85 74 97 266

Koordynator projektu
Elżbieta Gorczkowska
tel 85 74 97 254
e-mail: elzbieta.gorczkowska@wup.wrotapodlasia.pl

Asystent ds. merytorycznych
Kamila Łoniewska
e-mail: kamila.dziekonska@wup.wrotapodlasia.pl