Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Międzynarodowi partnerzy projektu

Impact Housing Association z Cumbrii w Wielkiej Brytanii.
 Stowarzyszenie Impact Housing realizuje szereg projektów dotyczących ochrony środowiska, w których niektórzy przeszkoleni uczestnicy znaleźli zatrudnienie w zakresie zielonych miejsc pracy. Do Stowarzyszenia należy przedsiębiorstwo recyklingowe mające swoją siedzibę w czterech różnych lokalizacjach w kraju. Aktualnie wdraża program modernizacji mieszkań pod względem zmniejszenia dwutlenku w ramach EFRR (izolacje wewnętrzne i zewnętrzne mieszkań socjalnych i montaż systemów z użyciem odnawialnych źródeł energii). Ponadto Stowarzyszenie utworzyło spółkę energetyczną do wdrażania tych inicjatyw, która stwarza idealne możliwości w celu podniesienia „zielonych umiejętności” lokalnych mieszkańców i czyni ze Stowarzyszenia Impact perfekcyjnego realizatora projektu Green Ways to Work w ramach EFS.
Strona internetowa Partnera: http://www.impacthousing.org.uk/

Fundación Parque Cientifico y Tecnológico de Extremadura w Hiszpanii
Park naukowo – technologiczny w Estremadurze realizuje projekt pt: "Innowacje w celu stworzenia trwałych miejsc pracy w zakresie odnawialnych źródeł energii w Estremadurze". Głównym celem projektu jest poprawa poziomu i stymulowanie wzrostu zatrudnienia w Estremadurze poprzez udział regionalnych przedsiębiorstw w innowacyjnych projektach związanych z sektorem ochrony środowiska i energii, jak również poprzez promocję przedsiębiorczości w sektorze odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska. Projekt przewiduje również szkolenia przekwalifikowujące osoby pracujące w sektorach objętych kryzysem gospodarczym w regionie na działalność w obrębie zielonych miejsc pracy. Projekt ponadto podnosi umiejętności pracowników w regionie i istotnie poprawia ich zatrudnienie. W związku z tym serie specjalistycznych szkoleń są przeprowadzane i kierowane w tym kierunku. Z drugiej strony projekt promuje modernizację przedsiębiorstw i sektorów poprzez wprowadzanie innowacji i udział w projektach we współpracy z Uniwersytetem w Estremadurze i centrami technologicznymi w regionie. W ramach projektu realizowanych jest ponad 20 specjalistycznych działań w tworzeniu i rozwoju ZMP.


Partner ma również doświadczenie w realizacji projektów ponadnarodowych, m.in.:

  1. Projekt wdrożenia Centrum w zakresie B+R w technologiach informacyjnych i komunikacyjnych w Parku NT, Partnerstwo: ACTEPARQ 2009, lata: 2009, budżet: 3 060 303 euro, opis: Odpowiednia infrastruktura dostępna dla przedsiębiorstw i grup badawczych do rozwoju B+R. Zwiększenie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a Uniwersytetem w zakresie B+R; Promocja prywatnego sektora ICT w regionie i wzrost udziału prywatnego w B+R; Wdrożenie R+B do sektora ICT.
  2. Projekt w celu wdrożenia CETIEX, partnerstwo: ACTEPARQ 2009, rok: 2009, budżet: 4 446 616 euro, opis: Zapewnienie infrastruktury i umiejętności personelu w celu umożliwienia wdrożenia B+R w przedsiębiorstwach z sektora odnawialnych źródeł energii, jako część badań przemysłowych skoncentrowanych wokół współpracy pomiędzy parkiem NT i jednostkami B+R.

 

Strona internetowa Partnera: http://www.pctextremadura.com
Strona internatowa projektu: http://www.icener.es