Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Partnerstwo publiczno-społeczne

W celu nawiązania partnerstwa subregionalnego zorganizowano 3 spotkania promujące partnerstwo i ideę zielonych miejsc pracy (Łomża, Białystok, Suwałki). Odbiorcami tych spotkań byli przedstawiciele administracji publicznej, organizacji pozarządowych, przedstawiciele przedsiębiorców i związków zawodowych. Spotkania miały na celu wyłonienie jednostek wchodzących w skład partnerstwa publiczno - społecznego, działającego w obrębie zielonych miejsc pracy. Działaniem wspierającym pracę partnerstwa publiczno - społecznego będzie przeprowadzenie Analizy zielonego rynku pracy na Podlasiu. Zorganizowane zostaną 3 seminaria tematyczne z zakresu tematyki dot. zielonych miejsc pracy, na których m.in. zaprezentowane zostaną wyniki Analizy oraz ogólna wiedza na temat zielonej gospodarki. W podziale na 3 subregiony podmioty tworzące partnerstwo publiczno - społeczne w oparciu o wyniki Analizy wypracują Rekomendację z zakresu zielonej gospodarki dla swojego regionu, a na spotkaniu kontaktowym podejmą się wypracowania materiałów do Rekomendacji na temat rozwoju Zielonych miejsc pracy dla woj. podlaskiego -planuje się organizację 3 spotkań w subregionach i 2 spotkań kontaktowych wszystkich podmiotów zaangażowanych w partnerstwo publiczno - społeczne.

W skład partnerstwa publiczno - społecznego wchodzą następujące podmioty:

- Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku
- Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie
- Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach
- Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach
- Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie
- Powiatowy Urząd Pracy w Łomży
- Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem
- Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie
- Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie
- Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim
- Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce
- Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach
- Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce
- Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach
- Podlaski Ośrodek Doradztwa
- Instytut Zrównoważonego Rozwoju
- Stowarzyszenie Szukamy Polski
- TV Białystok Sp. z o.o.
- Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
- Podlaska Izba Rolnicza
- Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A.
- Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Człowiek - Sztuka - Środowisko
- Starostwo Powiatowe w Suwałkach
- Starostwo Powiatowe w Łomży
- Starostwo Powiatowe w Zambrowie
- Starostwo Powiatowe w Sokółce
- Gmina Jedwabne
- Gmina Supraśl
- Gmina Suraż
- Gmina Boćki
- Gmina Janów
- Gmina Narewka
- Gmina Płaska
- Gmina Szypliszki

Film pt: "Zielone miejsca pracy" zrealizowany przez TV Białystok Sp. z o.o. - podmiot wchodzący w skład partnerstwa publiczno - społecznego.