Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Szkolenia

Informujemy, iż w dniach:

18 lutego 2013r. w Białymstoku (I grupa szkoleniowa)

4 marca 2013r. w Białymstoku (II grupa szkoleniowa)

19 lutego 2013r. w Łomży

20 lutego 2013 r. w Suwałkach

rozpoczynają się szkolenia specjalistyczne na Specjalistę ds. żywienia, dietetyki i zdrowego stylu życia w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy”.

W szkoleniach weźmie udział 58 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako bezrobotne z województwa podlaskiego. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez Fundację Forum Inicjatyw Rozwojowych.

 

Powyższe szkolenia mają  na celu podniesienie/zmianę kwalifikacji zawodowych sprzyjających znalezieniu zatrudnienia na zielonych miejscach pracy.

 

Szkolenia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W dniu 09.01.2013 r. w Białymstoku oraz w dniu 10.01.2013 w Suwałkach rozpoczynają się szkolenia specjalistyczne na Profesjonalnego przewodnika turystycznego w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy”. W szkoleniach weźmie udział 16 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym zarejestrowanych jako bezrobotne z województwa podlaskiego. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze Regionalny Oddział w Białymstoku.

Powyższe szkolenia mają  na celu podniesienie/zmianę kwalifikacji zawodowych sprzyjających znalezieniu zatrudnienia na zielonych miejscach pracy,

 

Szkolenia są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


 

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE INFORMACYJNO - REKRUTACYJNE

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, jako realizator Projektu pn. „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy”  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, informuje, iż w dniach od 20 sierpnia do 28 września br. odbędzie się rekrutacja 

osób pozostających bez  zatrudnienia (w tym zrejestrowanych jako bezrobotne), zamieszkujących na terenie województwa podlaskiego,

zainteresowanych podniesieniem/zmianą kwalifikacji zawodowych sprzyjających znalezieniu zatrudnienia na zielonych miejscach pracy,

na szkolenia specjalistyczne realizowane w ramach Projektu.

 

Spotkania informacyjn0 - rekrutacyjne realizowane będą przez Powiatowe Urzędy Pracy województwa podlaskiego

 

Uczestnicy spotkań uzyskają wyczerpujące informacje nt.:

- dokumentów, jakie należy złożyć, chcąc wziąć udział w Projekcie;

- warunków, jakie trzeba spełnić, by zostać zakwalifikowanym do udziału w Projekcie;

- form wsparcia/kierunków szkoleń, jakie są oferowane w ramach realizowanego przedsięwzięcia.

 

Szczegółowych informacji nt. miejsca i terminu spotkań udziela miejscowy urząd pracy oraz dostępne są na stronie internetowej danego urzędu.

 

Dodatkowe informacje nt. udziału w Projekcie dostępne są w Biurze Projektu w siedzibie  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, pokój nr 117, tel. 85 74 97 254

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie wraz z załącznikami

 

 

Realizacja programów aktywizacji zawodowej poprzez szkolenia prowadzące do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych w obszarze Zielonych Miejsc Pracy. W szkoleniach weźmie udział 150 os. pozostających bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane jako bezrobotne), w szczególności osoby do 25 roku życia, po 45 roku życia oraz osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkujące w gminach wiejskich.

Profil, tematyka szkoleń określona zostanie w trakcie realizacji projektu m.in. na podstawie przeprowadzonej Analizy zielonego rynku pracy na Podlasiu, przy uwzględnieniu potrzeb szkoleniowych przyszłych ich uczestników. Ich profil wypracowany zostanie przez partnerów subregionalnych w Rekomendacji na temat zielonych miejsc pracy dla woj. podlaskiego

Rekrutacja uczestników zostanie poprzedzona akcją informacyjno – promocyjną, w ramach której, przewiduje się rozpowszechnianie m.in. ulotek, plakatów. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie będą mogły zgłaszać się bezpośrednio do biura Projektodawcy lub za pośrednictwem doradcy ds. Zielonych Miejsc Pracy. O przyjęciu do projektu decydować będzie pierwszeństwo zgłoszenia swojej kandydatury oraz opinia doradcy ds. Zielonych Miejsc Pracy.