Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Oferta usług doradców ds. zielonych miejsc pracy

W ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” powstała na terenie województwa podlaskiego 30 osobowa grupa doradców ds. zielonych miejsc pracy dysponująca  wiedzą z zakresu zielonych technologii oraz branż związanych z zielonymi miejscami pracy, umożliwiającą realizowanie doradztwa, tj. głównie pomocy przy wyborze odpowiedniego zawodu, miejsca zatrudnienia lub zmiany zawodu w obrębie zielonych miejsc pracy.

Wykwalifikowani  doradcy ds. zielonych miejsc pracy funkcjonują w każdym Powiatowym Urzędzie Pracy na terenie województwa podlaskiego oraz w Młodzieżowym Centrum Kariery w Augustowie.  

Dzięki zdobytej wiedzy, dotychczasowym doświadczeniom oraz znajomości rynku pracy, doradcy ds. zielonych miejsc pracy wypracowują skuteczne rozwiązania, które skutkują znalezieniem satysfakcjonującej pracy  lub pozytywnymi zmianami w obszarze zawodowym na zielonym rynku pracy.

Spotkania informacyjne

Celem zaprezentowania swoich kwalifikacji, doradcy ds. zielonych miejsc pracy zorganizują spotkania informacyjne na terenie każdego powiatu województwa podlaskiego. W spotkaniu uczestniczyć mogą wszystkie osoby zainteresowane tematyką zielonych miejsc pracy pochodzące z obszaru województwa podlaskiego – lista uczestników spotkań jest otwarta.

Pierwsze spotkanie informacyjne odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bielsku Podlaskim w dniu 22.06.2012r. W spotkaniu udział wzięły osoby pozostające bez zatrudnienia, w tym osoby bezrobotne.

O kolejnych spotkaniach będziemy informować na bieżąco.

Konsultacje indywidualne 

Mieszkańcy województwa podlaskiego mogą od połowy czerwca br. skorzystać z indywidualnych konsultacji z doradcą ds. zielonych miejsc pracy.

Z konsultacji mogą skorzystać wszyscy, zarówno osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo, jak również osoby pracujące, które chciałyby dokształcić się czy przekwalifikować w dziedzinie związanej z zieloną gospodarką.

Co zyskasz przychodząc na spotkanie z doradcą ds. zielonych miejsc pracy?

 • nauczysz się efektywnie zarządzać swoją karierą,
 • uzyskasz większą jasność swoich planów i celów zawodowych,
 • podsumujesz swoje doświadczenia i kompetencje, znajdziesz rozwiązanie jak można je polepszyć,
 • dowiesz się jakie są Twoje mocne strony, talenty i jak je wykorzystać na zielonym rynku pracy,
 • otrzymasz informacje na temat aktualnych wymagań zielonego rynku pracy,
 • przygotujesz się do rozmowy kwalifikacyjnej z „zielonym” pracodawcą,
 • zwiększysz swoją świadomość ekologiczną, zyskasz wiedzę na temat zielonych technologii i zielonego rynku pracy,
 • dowiesz się jakie są najskuteczniejsze metody poszukiwania pracy w Twoim przypadku,
 • dowiesz się jakie zielone miejsc pracy znajdują się w Twoim powiecie,
 • dowiesz się jak i kiedy możesz wziąć udział w szkoleniu, które pomoże Ci w zdobyciu umiejętności/kwalifikacji do pozyskiwania zatrudnienia na zielonym miejscu pracy!

 

W spotkaniach informacyjnych realizowanych przez doradców ds. zielonych miejsc pracy oraz z konsultacji indywidualnych mogą korzystać również PRACODAWCY, którym udział w ww. formach wsparcia przyniesie niewątpliwie wymierne korzyści w postaci:

 • możliwości podniesienia atrakcyjności firmy,
 • uzyskania informacji jakie zielone stanowiska mogą funkcjonować w firmie,
 • uzyskania informacji jakie wymagania powinien spełniać pracownik zatrudniany na zielonym miejscu pracy.

 

Realizacja planowanych działań przyniesie następujące rezultaty dla naszego województwa:

 • wzrośnie aktywność osób pozostającym bez zatrudnienia, do podnoszenia kwalifikacji zawodowych sprzyjających znalezieniu zatrudnienia na zielonych miejscach pracy,
 • nastąpi redukcja bezrobocia,
 • zwiększy się wiedza wśród pracodawców na temat zielonych miejsc pracy,
 • wzrośnie chęć pracodawców do tworzenia zielonych miejsc pracy i zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia (w tym osób z grup znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy) na „zielonych stanowiskach pracy”,
 • wzrośnie świadomość ekologiczna mieszkańców województwa,
 • poprawa stanu czystości środowiska naturalnego,
 • nastąpi pobudzenie lokalnej przedsiębiorczości i postaw obywatelskich,
 • zmieni się wizerunek województwa podlaskiego (budowa pozytywnego wizerunku).

 

 

Lista doradców ds. zielonych miejsc pracy funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego:

Lp.

Imię i nazwisko

Nazwa instytucji rynku pracy

Telefon

1

Iwona Ewa Skłodowska – Wołkowycka

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

85 833 27 11

2

Danuta Busłowicz-Kozłowska

Powiatowy Urząd Pracy w Bielsku Podlaskim

85 833 27 12

3

Błażej Bańkowski

Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach

85 727 87 10

4

Sławomir Kazimierz Dębowski

Powiatowy Urząd Pracy w Mońkach

85 727 87 10

5

Lucyna Rybak

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce

85 682 96 14

6

Elżbieta Rusak

Powiatowy Urząd Pracy w Hajnówce

85 682 96 14

7

Anna Łazarska

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

85 747 38 56

8

Katarzyna Kamińska

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

85 747 38 56

9

Izabela Giedrojć

Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku

85 747 38 56

10

Halina Rogozińska

Filia PUP w Dąbrowie Białostockiej

85 712 12 03

11

Joanna Kruchelska

Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce

85 722 90 33

12

Joanna Pyzowska

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach

85 656 60 28

13

Katarzyna Miszczuk

Powiatowy Urząd Pracy w Siemiatyczach

85 656 60 29

14

Hanna Kowalczyk

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

86 278 95 18

15

Kinga Konopka

Powiatowy Urząd Pracy w Kolnie

86 278 95 41

16

Renata Krajewska

Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie

86 270 82 10

17

Agata Kossakowska

Powiatowy Urząd Pracy w Zambrowie

86 270 82 10

18

Katarzyna Rogińska Święcka

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

86 215 80 36

19

Anna Dobrowolska

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

86 215 80 38

20

Maria Ostrowska

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży

86 215 80 23

21

Marcin Ostrowski

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

86 275 86 33

22

Sylwia Anna Żukowska 

Powiatowy Urząd Pracy w Wysokiem Mazowieckiem

86 275 86 18

23

Anna Gadomska

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

86 261 30 37

24

Lucyna Kubacka

Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie

86 261 30 28

25

Ewelina Surażyńska

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

87 565 26 50

26

Małgorzata Jurewicz

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

87 565 26 50

27

Karolina Skupska

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

87 516 39 87

28

Katarzyna Bakuła

Powiatowy Urząd Pracy w Sejnach

87 516 39 85

29

Lidia Agnieszka Hańczuk

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie

87 643 58 02 wew. 284

30

Małgorzata Czyżewska – Kleczkowska

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP

85 651 61 87