Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Staże

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza do organizacji staży zawodowych dla uczestników projektu: PWP "Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy" z zakresu:

  1. Monter i konserwator przydomowych oczyszczalni ścieków
  2. Monter i konserwator urządzeń energii odnawialnej
  3. Sortowacz surowców wtórnych z modułem wózka widłowego
  4. Specjalista ds. żywienia, dietetyki i zdrowego stylu zycia
  5. Przewodnik turystyczny

Zasady organizacji stażu (1)

Aneks do Zasad organizacji stażu

Aneks nr 2 do Zasad organizacji stażu

Aneks nr 3 do Zasad organizacji stażu

 

Załączniki do zasad organizacji stażu: