Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Upowszechnianie wyników badań

Upowszechnianie wyników badań polegać będzie na promocji prowadzonych badań i prezentacji wyników badań w skali każdego powiatu w regionie. W tym:

  • 3 spotkania promujące projekt i badania w subregionach - wrzesień 2011 r.
  • 17 spotkań powiatowych dotyczących wyników Diagnozy stanu kształcenia zawodowego - luty - marzec 2012 r.

         - terminy spotkań

  • 17 spotkań w szkołach zawodowych dotyczących koncepcji modernizacji szkół zawodowych poprzez programy rozwojowe konkretnych szkół w ramach Diagnozy stanu kształcenia zawodowego - styczeń - kwiecień 2012 r.
  • 3 spotkania w subregionach pracodawcami, samorządami i oświatą dotyczące upowszechniania wyników badań „Analizy regionalnej przedsiębiorstw w zakresie zapotrzebowania w woj. podlaskim  na zawody związane z zieloną gospodarką, w tym zielone miejsca pracy”:

          Białystok - 19.12.2011 r.
          Łomża - 9 luty 2012 r.
          Suwałki - 15 luty 2012 r.

  • konferencja podsumowująca projekt w Białymstoku prezentująca na szeroką skalę wyniki badań i efekty projektu - 23 maja 2012 r.

 


Kształcenie zawodowe – diagnoza i potrzeby

 


Zielone zawody  -  potrzeby przedsiębiorstw i kształcenie zawodowe

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share

  • Diagnoza stanu kształcenia zawodowego
  • Analiza regionalna przedsiębiorstw w zakresie zielonej gospodarki
  • Upowszechnianie wyników badań