Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Analiza zielonego rynku pracy w woj. podlaskim

Dokument „Analiza zielonego rynku pracy”

Wersja papierowa i elektroniczna na nośniku CD dostępna w Biurze projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, pokój 117.