Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Wizyta studyjna w miejscowości Badajoz

W dniach 14-18.11.2011 r. w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” odbyła się wizyta studyjna w miejscowości Badajoz w Hiszpanii, w siedzibie Parku Naukowo – Technologicznego z Estremadury, będącego partnerem ponadnarodowym projektu.

W wizycie udział wzięli reprezentanci partnerstwa publiczno – społecznego działającego na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w obrębie zielonych miejsc pracy, zaangażowanego w realizację projektu.

 Celem wizyty była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk z krajem partnerskim, działającym w obszarze zielonych technologii. Uczestnicy wizyty studyjnej zapoznali się ze specyfiką regionu Estremadura, który jest liderem w zakresie odnawialnych źródeł energii na terenie Hiszpanii oraz działalnością Parku Naukowo – Technologicznego, jego  doświadczeniami oraz dobrymi praktykami w zakresie zielonych technologii. Ponadto zapoznali się z działalnością przedsiębiorstw, działających na teranie Parku Naukowo – Technologicznego oraz instytucji publicznych funkcjonujących w regionie Estremadura, przyczyniających się do tworzenia zielonych miejsc pracy.