Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Współpraca międzynarodowa

Realizacja zadania polegać będzie na wymianie doświadczeń i dobrych praktyk z krajami partnerskimi, działającymi w obszarze ekologicznych technologii m.in. poprzez organizację 3 spotkań tematycznych w Polsce. W ramach zadania zorganizowane zostaną wizyty studyjne, w której udział wezmą osoby zaangażowane w realizację projektu oraz w partnerstwo publiczno - społeczne z obszaru województwa. Zadanie zakłada wydanie publikacji dwujęzycznej na temat Zielonych Miejsc Pracy w krajach partnerskich. Na zakończenie realizacji projektu zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca z udziałem m.in. partnerów ponadnarodowych i partnerstwa publiczno–społecznego.