Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Spotkanie tematyczne 29 maja – 1 czerwca 2012r

W dniach 29 maja – 1 czerwca 2012r. odbyło się spotkanie tematyczne z udziałem Partnerów Ponadnarodowych Projektu zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach projektu „Partnerstwo na rzecz rozwoju i promocji zielonych miejsc pracy” Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W przedmiotowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Impact Housing Association z Wielkiej Brytanii oraz podmioty wchodzące w skład partnerstwa publiczno -społecznego działającego na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w obrębie Zielonych Miejsc Pracy w województwie podlaskim.

Celem spotkania było omówienie rezultatów dotychczasowej współpracy ponadnarodowej i przyszłych celów dalszej współpracy  w obszarze zielonych miejsc pracy oraz zapoznanie się z działalnością przedsiębiorstw funkcjonujących na obszarze województwa podlaskiego w zakresie „zielonych” technologii i zielonych miejsc pracy m. in. firmy Exclusive Bud (zajmującą się docieplaniem budynków zwiększając tym samych ich efektywność energetyczną)oraz firmy Aquael Sp. z o.o. (producenta przydomowych turbin wiatrowych).

Prezentacje firm w PowerPoint:

  1. Aquael Sp. z o.o.
  2. Exclusive Bud
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share