Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Bieżące statystyki

Liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia w woj. podlaskim w latach 2005-2015

Wprowadzona przez GUS korekta stopy bezrobocia za okres od grudnia 2013r. do sierpnia 2014r. wynika z ustalenia ostatecznej liczby pracujących poza rolnictwem indywidualnym.

Korekta stopy bezrobocia za okres XII 2013r.-VIII 2014r.

Stopa bezrobocia w maju 2015r.

Woj. podlaskie - 12,5%

Polska - 10,8%

INFORMACJA O RYNKU PRACY – maj 2015r.

województwo podlaskie

 

Ogółem

57690

w tym:

Kobiety

26112

Z prawem do zasiłku

5948

Zamieszkali na wsi

20330

Osoby w okresie do 12 mies. od dnia ukończenia nauki

2021

Zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy

2055

Cudzoziemcy

265

Bez kwalifikacji zawodowych

18927

Bez doświadczenia zawodowego

16431

Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka

6637

 

Osoby będące w szczególnej sytuacjina rynku pracy

Bezrobotni do 30 roku życia

18948
w tym do 25 roku życia 6986

Długotrwale bezrobotni

35717

Bezrobotni powyżej 50 roku życia

15481

Korzystający ze świadczeń z pomocy społecznej

582

Posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia

6928

Posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia

38

Niepełnosprawni

3666

Stopa bezrobocia w końcu poprzedniego miesiąca

13,0%

Zmiany poziomu bezrobocia
w miesiącu

Bezrobotni „nowo zarejestrowani”

4721

„Wyrejestrowani”

7054

wzrost/spadek (+/-)

-2333

Podjęcia pracy

w miesiącu

3409

od początku roku

15785

Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej

w miesiącu

3021

w końcu miesiąca

1460

Zgłoszenia zwolnień grupowych
w miesiącu

zakłady

1

osoby

37

BEZROBOTNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY WOJ. PODLASKIEGO - STAN W KOŃCU MAJA 2015 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy

Liczba bezrobotnych

wzrost/spadek do poprzedniego miesiąca (+/-)

PUP w Augustowie 3194
-206
PUP w Białystoku 21812
-514
PUP w Bielsku Podlaskim 1980
-75
PUP w Grajewie 3452
-207
PUP w Hajnówce 1673
-70
PUP w Kolnie 2913 -98
PUP w Łomży 5591 -487
PUP w Mońkach 1827
-27
PUP w Sejnach 1574
-24
PUP w Siemiatyczach 1714
-59
PUP w Sokółce 4225
-143
PUP w Suwałkach 3479 -220
PUP w Wysokiem Maz. 2009
-85
PUP w Zambrowie 2247
-118
woj. podlaskie 57690 -2333
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share