Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

Wsparcie osób objętych zwolnieniami wynikającymi z poważnych zmian strukturalnych w kierunkach światowego handlu spowodowanych globalizacją  ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)

Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 22 grudnia 2009 r. zatwierdził Procedurę przygotowania przez Rzeczpospolitą Polską wniosku o wkład finansowy Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji.
Procedura zakłada 3 warianty opracowania wniosku aplikacyjnego EFG na szczeblu krajowym:

  1. Wariant A (inicjatywa pracodawcy)
  2. Wariant B (inicjatywa WUP)
  3. Wariant A (inicjatywa właściwego resortu)

więcej>>>

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share