Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Analizy i opracowania tematyczne, badania własne

Analizy i opracowania tematyczne oraz badania własne związane z rynkiem pracy

Tematy opracowań:

Analiza efektywności szkoleń.

2005r.

Marketing powiatowych urzędów pracy województwa podlaskiego analiza porównawcza.

2005r.

Popyt i podaż pracy – diagnoza rynku pracy województwa podlaskiego raport z badań.

2005

Analiza sytuacji młodzieży na rynku pracy województwa podlaskiego w 2005 roku.

2005r.

Stan wiedzy o rynku pracy wśród młodzieży województwa podlaskiego w 2006 roku.

2006r.

Dynamika i potrzeby regionalnego rynku pracy w opinii podlaskich pracodawców - raport z badań, 2007 rok.

2007r.
Bezrobotni 50plus na podlaskim rynku pracy w latach 2005-2007 - analiza 2008r.
Informacja dot. aktywnych i pasywnych form przeciwdziałania bezrobociu w woj. podlaskim w latach 2003-2008 2009r.
Procesy restrukturyzacyjne w sektorze ochrony zdrowia i ich wpływ na zmiany na rynku pracy woj. podlaskiego (Raport z badania) 2009r.

Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2008-2009

2010r.

Raport z działalności agencji zatrudnienia na terenie woj. podlaskiego w 2010 roku

2011r.
Sytuacja niepełnosprawnych osób bezrobotnych na rynku pracy w woj. podlaskim w 2010 roku 2011r.
Sytuacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia na rynku pracy w woj. podlaskim w 2010 roku 2011r.
Analiza sytuacji bezrobotnej młodzieży na rynku pracy w woj. podlaskim w 2011 roku 2012r.

Sytuacja osób powyżej 50 roku życia na rynku pracy w woj. podlaskim w 2011 roku

2012r.

Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w woj. podlaskim w 2011 roku

2012r.
Analiza sytuacji młodzieży na rynku pracy w woj. podlaskim w 2012 roku 2013r.
Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w woj. podlaskim w 2012 roku 2013r.

Analiza efektywności podstawowych form promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy finansowanych z Funduszu Pracy w woj. podlaskim w latach 2009-2012

2013r.
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share