Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Wydział Informacji i Promocji EFS

Do zadań Wydziału Informacji i Promocji EFS należy w szczególności:

  1. przygotowywanie projektów wewnętrznych procedur wdrażania PO KL, PO WER oraz RPOWP jak również innych dokumentów wymaganych procesem wdrażania PO KL, PO WER oraz RPOWP w zakresie zadań realizowanych przez Wydział,
  2. prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych na temat dostępnych instrumentów wsparcia w ramach EFS,
  3. realizacja działań ewaluacyjnych w oparciu o Plan Ewaluacji PO WER,
  4. zapewnienie informacji dla potencjalnych odbiorców pomocy poprzez prowadzenie Punktu Informacyjnego w ramach PO KL oraz Punktu Kontaktowego w ramach PO WER i RPOWP, a w szczególności poprzez:
    1. tworzenie, udostępnianie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych nt. EFS (PO KL, PO WER, RPOWP),
    2. udzielanie informacji o możliwościach ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu w ramach PO KL, w ramach PO WER oraz w ramach RPOWP jak również o zasadach przygotowania wniosku o dofinansowanie,
  5. prowadzenie Punktu Przyjęć Wniosków.


Link do strony POKL Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share