Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Wizyta 9-13.10.2012 z Hiszpanii i Wlk. Brytanii

W dniach 9 – 13 października 2012 r. miała miejsce wizyta Partnerów Ponadnarodowych projektu z Wielkiej Brytanii i Hiszpanii.

W dniu 10 października 2012 r. w Białymstoku zostało zorganizowane spotkanie tematyczne, które dotyczyło wymiany dobrych praktyk w zakresie wspierania rozwoju zielonej gospodarki na terenie krajów partnerskich oraz stanowiło niepowtarzalną okazję umożliwiającą nawiązanie współpracy międzynarodowej przedstawicielom branż funkcjonujących w dziedzinie zielonej gospodarki zarówno na terenie województwa podlaskiego jak i krajów partnerskich. W spotkaniu wzięły udział podmioty wdrażające inicjatywy związane z działalnością proekologiczną/zieloną gospodarką/ zielonymi technologiami, w tym z zakresu branż związanych z energią odnawialną, budownictwem ekologicznym, transportem ekologicznym, a także efektywną gospodarką odpadami. Wzięli w nim udział również przedstawiciele instytucji uczestniczących w formułowaniu założeń dotyczących nowej perspektywy programowej na lata 2014 – 2020, mających wpływ na kształtowanie inicjatyw oraz wypracowanie wspólnych płaszczyzn związanych z promowaniem i wdrażaniem rozwiązań związanych z zieloną gospodarką.

 W dniach 11-12 października 2012 r. zostały zorganizowane wizyty Partnerów Ponadnarodowych projektu w  przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie województwa podlaskiego działających w obszarze zielonych miejsc pracy. Nasi Partnerzy mieli okazję zapoznać się z działalnością m.in. przedsiębiorstwa BARTOSZ Sp. j. Bujwicki, Sobiech w Czarnej Białostockiej, firmy MODERATOR Sp. z o.o. w Hajnówce. Uczestniczyli w spotkaniu przygotowanym z udziałem przedstawicieli Białowieskiego Parku Narodowego w Białowieży, odwiedzili również miejscowość Lesznia w Gminie Suraż, w której mieli okazję zaobserwować powstawanie budynku konstruowanego metodą tradycyjną wykorzystującą bogactwa natury w budownictwie poprzez zastosowanie masy glinianej i słomy jako materiału budowlanego. Odwiedzili również Ekologiczne Gospodarstwo Sadowniczo - Szkółkarskie Sajsad w Kurianach, które wprowadziło nową odmianę jabłek Gold Milenium, charakteryzującą się znacznie lepszymi walorami takimi jak: smakowitość, ekstrat, odporność na choroby, zawartość polifenoli i antyoksydantów.

Prezentacje: