Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Aktualności

Finał II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy

7 grudnia 2012 r. w sali konferencyjnej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku odbył się finał II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy.

Organizatorami Olimpiady byli: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku i Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w  Białymstoku.

Olimpiadę zrealizowano przy wsparciu merytorycznym Okręgowego Inspektoratu Pracy w Białymstoku, Uniwersytetu w Białymstoku, Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Wałbrzychu i Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie.

Patronat honorowy nad Olimpiadą objęli: Pani prof. dr hab. Danuta Hübner – posłanka do Parlamentu Europejskiego, Pan Krzysztof Lisek – poseł do Parlamentu Europejskiego, Minister Edukacji Narodowej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku, Wojewoda Podlaski, Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Podlaski Klub Biznesu, Grupa EPL.

Do Etapu Finałowego zakwalifikowanych zostało 100 uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. Do rozwiązywania testu przystąpiło 84 uczniów z 12 szkół z Polski.

Do części ustnej Etapu Finałowego zakwalifikowało się 20 uczniów, którzy uzyskali największą liczbę punktów z testu. Finałowa dwudziestka odpowiadała przed publicznością na wylosowane pytania z zakresu polskiego i europejskiego rynku pracy.

Zwycięzcami II Olimpiady zostali uczniowie, którzy uzyskali najwyższą łączną notę z obu części Etapu Finałowego.

I m-ce zajął Kamil Prociak - uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Czesława Miłosza w Gryficach

II m-ce zajęła Klaudia Kaszyca - uczennica II Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Chrzanowie

III m-ce zajął Sylwia Jasińska - uczennica Zespołu Szkół w Mszczonowie

Wszyscy laureaci Olimpiady otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, natomiast laureaci I-go, II-go i III-go miejsca, na zaproszenie Pani Danuty Hübner, posłanki do Parlamentu Europejskiego pojadą z kilkudniową wizytą do Parlamentu Europejskiego w Brukseli.

Na wizytę do Parlamentu Europejskiego w Brukseli pojedzie również najlepszy uczestnik finału z województwa podlaskiego - uczennica Ewelina Wronko z Augustowskiego Centrum Edukacyjnego w Augustowie, której wyjazd ufundował Pan Krzysztof Lisek, poseł do Parlamentu Europejskiego.

 Ponadto nagrody ufundowali:

- Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej - 100%, 75 % oraz 50% zniżki opłaty czesnego dla Laureatów I-go, II-go i III-go miejsca

oraz

- Fabryka Mebli „Forte” S.A.,

- Regionalny Bank PKO BP w Białymstoku,

- Oddział Okręgowy Narodowego Banku Polskiego w Białymstoku,

- Podlaski Klub Biznesu,

- Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku.

Wszystkim laureatom II Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polskim i Europejskim Rynku Pracy serdecznie gratulujemy!

 

Zdjęcia z przebiegu finału olimpiady na stronie:

http://pracownia.ckubialystok.pl/ng/2o/album/index.html 

Informacja o wiadomości:

Dodany przez: Dorota Bujnowska (2012-12-21 08:26:31)

Zaakceptował: Beata Chrościńska (2012-12-21 09:08:02)

Wróć do listy
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share