Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Aktualności

Konferencja „Dialog i współpraca w budowaniu rozwoju poradnictwa zawodowego w województwie podlaskim”- Białystok, 20.06.2013r.

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku - Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w ramach partnerstwa lokalnego w dniu 20.06.2013r. zorganizowało konferencję: pt. „Dialog i współpraca w budowaniu rozwoju poradnictwa zawodowego w województwie podlaskim”. Patronat nad imprezą objął Marszałek Województwa Podlaskiego - Jarosław Zygmunt Dworzański. Celem przedsięwzięcia było promowanie i rozwijanie  usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej oraz wspieranie rozwoju osobistego. Konferencję otworzyła Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Pani Janina Mironowicz. W pierwszej części zostało omówione zagadnienie dotyczące networkingu jako sposobu budowania sieci kontaktów (Marzena Potepa, Architekci Kariery Sp. z o.o.) oraz poznawania talentów jako metody ukierunkowanej na odkrywanie swoich mocnych stron w dążeniu do realizacji celów zawodowych (Justyna Ciećwierz, JC Coaching).

W drugiej części uczestnicy mogli zapoznać się z problematyką poradnictwa zawodowego realizowanego w szkołach i urzędach pracy. Pan Eugeniusz Mróczyński (Kuratorium Oświaty w Białymstoku) przedstawił funkcjonowanie systemu poradnictwa edukacyjno-zawodowego w województwie podlaskim. Kontynuując Pani Marcelina Wojno podzieliła się swoimi refleksjami związanymi z działalnością Akademickiego Biura Karier  Uniwersytetu w Białymstoku. Następnie Pani Joanna Krysiuk (Powiatowy Urząd Pracy w Białymsotku), bazując na swoich doświadczeniach, zaprezenowała interesujące wystąpienie pt."Trudny klient czy trudna trudna sytuacja". Stworzyła w nim własną typologię klientów zgłaszających się po pomoc do doradców zawodowych urzędów pracy.

W kolejnej części spotkania, wystąpili pracownicy Centrów Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Białymstoku. Pani Monika Surawska (OT WUP w Łomży) omówiła rolę jaką pełni rozwój osobisty w zaspokajaniu naszych potrzeb, Pani Dorota Bujnowska (WUP w Białymstoku) omówiła formy świadczenia oraz korzyści płynące z możliwości korzystania z usługi jaką jest poradnictwo na odległość. W ostatnim z wystąpień Pani Małgorzaty Gwiazdowskiej (OT WUP w Suwałkach) mogliśmy poznać francuski model kompleksowej obsługi klientów zgłaszających się do doradców zawodowych oraz jego odniesienie do polskiej rzeczywistości. 

Ostatnim punktem konferencji było podpisanie "Partnerstwa lokalnego na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju zasobow ludzkich w województwie podlaskim" przez instytucje, które wcześniej zadeklarowały współpracę.

 

Informacja o wiadomości:

Dodany przez: Dorota Bujnowska (2013-06-24 00:00:00)

Ostatnia modyfikacja: Dorota Bujnowska (2013-06-26 14:25:13)

Zaakceptował: Elżbieta Tylor (2013-06-26 14:52:47)

Wróć do listy
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share