Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/15 w ramach Działania 2.1 RPOWP 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 zaprasza na spotkanie informacyjne na temat zasad naboru wniosków o dofinansowanie projektów przyczyniających się do zwiększenia aktywności i mobilności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych od 30 roku życia. W dniu 31.07.2015 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił nabór wniosków nr RPPD.02.01.00-IP.01-20-002/15 dla Działania 2.1 Zwiększanie zdolności zatrudnieniowej osób pozostających bez zatrudnienia oraz osób poszukujących pracy przy wykorzystaniu aktywnej polityki rynku pracy oraz wspieranie mobilności zasobów pracy w ramach RPOWP 2014-2020. Nabór wniosków rozpocznie się 31 sierpnia i potrwa do 11 września br. Pakiet dokumentów dla Wnioskodawców jest już dostępny: http://wupbialystok.praca.gov.pl/-/1575122-ogloszenie-o-konkursie-nr-rppd-02-01-00-ip-01-20-002-15.Udostępnienie dokumentów konkursowych umożliwia wcześniejsze przygotowanie wniosku, w tym opracowanie założeń merytorycznych, nawiązanie współpracy z partnerami i zebranie odpowiednich dokumentów. Spotkanie na temat zasad naboru powinno wspomóc ten proces i ułatwić instytucjom przygotowanie dobrych projektów regionalnych.W trakcie spotkania informacyjnego pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przedstawią założenia programu, zasady naboru wniosków oraz przybliżą nowe pojęcia i rozwiązania przyjęte na lata 2014-2020.Spotkanie odbędzie się w dniu 20 sierpnia 2015 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy przy ulicy Pogodnej 22 w Białymstoku, Sala Konferencyjna, II piętro.Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w niniejszym spotkaniu prosimy o przesłanie formularza  zgłoszeniowego

Informacja o wiadomości:

Dodany przez: Daniel Kamiński (2015-08-06 13:51:23)

Zaakceptował: Daniel Kamiński (2015-08-06 13:51:23)

Wróć do listy
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share