Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Aktualności

Spotkania informacyjne dot. konkursu na utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego oraz zatrudnienie dziennego opiekuna

Szczegółowe informacje

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku z przyjemnością informuje o możliwości skorzystania z dotacji unijnej na założenie żłobka, klubu dziecięcego bądź zatrudnienie dziennego opiekuna.

Środki finansowe na utworzenie i prowadzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3  w formie żłobków lub klubów dziecięcych oraz dziennego opiekuna będzie można uzyskać  w drodze konkursu, który zostanie ogłoszony przez WUP w Białymstoku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014 – 2020. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są m.in. gminy. Podmioty starające się  o możliwość uzyskania dofinansowania będą mogły występować w partnerstwie.

Dopuszczalne będzie utworzenie nowej placówki świadczącej opiekę nad dziećmi  do lat 3 bądź stworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w istniejącej placówce. Żłobek lub klub dziecięcy oraz dzienny opiekun będzie mógł być finansowany ze środków unijnych przez okres do dwóch lat. W ramach otrzymanych środków możliwe będzie m.in.:

- dostosowanie lub adaptacja budynków i pomieszczeń (prace remontowo – wykończeniowe),

- wyposażenie pomieszczeń, np. organizacja kuchni, stołówek, wyposażenie sanitarne, zakup
   mebli,

- organizacja placu zabaw, zakup pomocy dydaktycznych, zabawek,

- finansowanie bieżących kosztów funkcjonowania miejsca opieki.

Łączna wysokość środków przeznaczonych na finansowanie żłobków lub klubów dziecięcych

oraz dziennych opiekunów będzie wynosiła 27 000 000,00 zł.

            Na uwagę zasługuje również fakt, iż szczególnie premiowane będą żłobki bądź kluby dziecięce, w których opieką zostaną objęte dzieci z terenu gminy/gmin, na których nie występują  takie miejsca opieki.

Konkurs, w ramach którego będzie można uzyskać środki na utworzenie żłobka lub klubu dziecięcego oraz zatrudnienie dziennego opiekuna zostanie ogłoszony 29 marca 2016 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku. Nabór wniosków składanych przez zainteresowane podmioty prowadzony będzie w okresie od 29 kwietnia do 17 maja 2016 r. Wszelkie informacje dotyczące konkursu dostępne będą na stronie wupbialystok.praca.gov.pl (zakładka Fundusze Europejskie Program Regionalny) oraz pod numerem tel.: (85) 74 97 247.  

Spotkanie informacyjne dotyczące przedmiotowego konkursu odbędzie się 6 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przy  ul. Pogodnej 22 (sala konferencyjna). W załączeniu znajdziecie Państwo również harmonogram spotkań informacyjnych, które przeprowadzone zostaną na terenie pozostałych powiatów województwa podlaskiego.

 W ramach spotkań przedstawione zostaną m.in. założenia konkursu, zasady naboru wniosków o dofinansowanie oraz kryteria, którymi należy kierować się podczas konstruowania wniosku. Ponadto spotkania umożliwią nawiązanie ewentualnej współpracy z partnerami. Przekazane informacje z pewnością ułatwią Państwu przygotowanie dobrych projektów. Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu prosimy o zgłoszenie za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego poniżej.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z przedstawionej przez nas możliwości utworzenia miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, co w znaczącym stopniu wzmocni działania polityki prorodzinnej w Państwa gminie, przyczyni się do zwiększenia aktywności zawodowej wśród osób sprawujących opiekę nad dziećmi oraz umożliwi im powrót na rynek pracy.    

 

Harmonogram spotkań:

  • 6 kwietnia 2016 r., godz. 10.00 – 12.00, sala konferencyjna Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, Białystok
  • 12 kwietnia 2016 r., godz. 10.00 – 12.00, sala konferencyjna Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim, ul. 3 Maja 17, Bielsk Podlaski
  • 13 kwietnia 2016 r., godz. 10.00 – 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Ludowa 15A, Wysokie Mazowieckie
  • 19 kwietnia 2016 r., godz. 10.00 – 12.00, sala konferencyjna WUP Oddział Terenowy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1, Łomża
  • 20 kwietnia 2016 r., godz. 10.00 – 12.00, sala szkoleniowa Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, Suwałki
  • 26 kwietnia 2016 r., godz. 10.00 – 12.00, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Mońkach, ul. Słowackiego 5A, Mońki

 

Formularz zgłoszeniowy online

 

Udział we wszystkich wydarzeniach jest bezpłatny. Serdecznie zachęcamy do udziału. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny  85 74 97 247 albo e-mailowy: malgorzata.drozdowska@wup.wrotapodlasia.pl 

Informacja o wiadomości:

Dodany przez: Paweł Trębowicz (2016-03-22 09:05:49)

Ostatnia modyfikacja: Paweł Trębowicz (2016-03-22 11:50:26)

Zaakceptował: Paweł Trębowicz (2016-03-22 11:50:26)

Wróć do listy
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share