Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Zadania wydziału

 1. administrowanie sprzętowo - programowe systemami komputerowymi WUP,
 2. nadzór nad funkcjonowaniem systemu informatycznego WUP,
 3. koordynowanie wdrożeń i modyfikacji systemów informatycznych w tym:
  • zbieranie wniosków dotyczących wprowadzenia zmian w oprogramowaniu,
  • instalacja nowego oprogramowania na komputerach,
  • nadzór nad właściwym i prawidłowym wykorzystaniem oprogramowania na poszczególnych stanowiskach,
 4. obsługa poczty elektronicznej Urzędu,
 5. usuwanie drobnych awarii sprzętu komputerowego - w przypadku poważnych awarii, przygotowanie sprzętu do przekazania serwisowi celem dokonania naprawy,
 6. planowanie rozwoju sieci komputerowej oraz tworzenie nowych stanowisk,
 7. wykonywanie kopii bezpieczeństwa eksploatowanych baz danych na prośbę użytkowników,
 8. prowadzenie gospodarki sprzętem komputerowym oraz materiałami eksploatacyjnymi do sprzętu komputerowego,
 9. informatyczno - techniczna obsługa strony internetowej WUP,
 10. dostosowanie systemu informatycznego do wdrażania PO KL,
 11. wykonywanie czynności niezbędnych do prawidłowego działania modułu szyfrowania i deszyfrowania,
 12. zarządzanie zbiorem kart inteligentnych,
 13. planowanie potrzeb i podział środków w zakresie realizowanych i nadzorowanych zadań,
 14. zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych przed dostępem osób nieuprawnionych,
 15. nadzór nad właściwą eksploatacją sprzętu komputerowego i kserograficznego WUP i Oddziałów Terenowych WUP.
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share