Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Oferty pracy za granicą EURES

WAŻNE!!!

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku informuje, że w związku z realizowanymi ofertami pracy w ramach EURES nie pobiera żadnych opłat


Na podstawie ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że administratorem danych osobowych wskazanych w dokumentach przekazanych w odpowiedzi na ofertę pracy jest: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-534 Białystok

Dane osobowe wskazane dobrowolnie w ww. dokumentach będą  przetwarzane i udostępniane publicznym służbom zatrudnienia, pracodawcom lub podmiotom reprezentującym pracodawców do celów związanych z pośrednictwem pracy w ramach sieci EURES, na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) przez okres konieczny do osiągnięcia celu określonego w przedmiotowej ustawie.

Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści i prawo ich poprawiania.

Austria Belgia Cypr Czechy
Dania Estonia Finlandia Francja
Grecja Hiszpania Holandia Irlandia
Islandia Litwa Łotwa Malta
Niemcy Norwegia Polska Portugalia
Słowacja Słowenia Szwajcaria Szwecja
undefined Węgry undefined Włochy Bułgaria Bułgaria Rumunia Rumunia
undefined Wielka
Brytania

Chorwacja

więcej ofert pracy na:

Wszystko na temat EURES w WUP Białystok

Formularze CV

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share