Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Przydatne strony www

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego:
http://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/index.php?sid=urzad_mar

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/adm/samorzad_woj

Podlaski Urząd Wojewódzki:
http://www.bialystok.uw.gov.pl/puwmcms/

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:
http://www.mpips.gov.pl

Ministerstwo Gospodarki:
http://www.mg.gov.pl

Portal Funduszy Strukturalnych:
http://www.efs.gov.pl

Polityka Społeczna:
http://www.politykaspoleczna.gov.pl

Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia "Zielona Linia"
http://zielonalinia.gov.pl

EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia:
http://www.eures.praca.gov.pl

Główny Urząd Statystyczny:
http://www.stat.gov.pl

Państwowa Inspekcja Pracy:
http://www.pip.gov.pl/

SEZAM:
http://www.sezam.praca.gov.pl

Skuteczne rozwiązywanie problemów w Europie:
http://ec.europa.eu/solvit/

Ministerstwo Edukacji Narodowej:
http://www.men.gov.pl/

Poradnik ZUS:
http://e-inspektorat.zus.pl/strony.asp?id_profilu=&pomoc=3&menu=5&id_strony=202

Podlaska Wojewódzka Komenda OHP
http://www.podlaska.ohp.pl/ 

Uniwersytet w Białymstoku:
http://www.uwb.edu.pl/

 Politechnika Białostocka:
http://www.pb.bialystok.pl/

Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku:
http://www.wse.edu.pl/

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku:
http://www.wsap.edu.pl/

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku:
http://www.wsfiz.edu.pl

Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku:
http://www.nwsp.bialystok.pl/

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
http://www.fgsp.gov.pl

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share