Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Szkolenia

Kiedy osobie bezrobotnej wypłacane jest stypendium z tytułu uczestnictwa w szkoleniu?

Stypendium szkoleniowe jest przyznawane na okres od dnia rozpoczęcia szkolenia. Stypendium wypłaca się z dołu, za okresy miesięczne, w terminach ustalonych przez powiatowy urząd pracy, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia upływu okresu, za który świadczenie jest wypłacane (§ 3 pkt 1, § 6 pkt 1 Rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z dn. 6 października 2004 r.).

  

Zaktualizowano dn. 8.07.2009

 

Informacja o wiadomości:

Dodany przez: artur plawecki (2007-11-13 14:30:00)

Zaakceptował: Brak danych (0000-00-00 00:00:00)

Wróć do listy
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share