Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Strona wewnętrzna pracowników Systemu 7/24

Plan urlopowy, wer. z dnia11grudnia 2008!!!!!

Aktualna lista konsultantów z numerami tel wer z 31 października 2008

Proszę wprowadzić notatki:

Augustów prace subsydiowane  

PUP w Augustowiew chwili obecnej przyjmuje wnioskina organizacjęprac interwencyjnych, a także na dotacje na podjęcie działalności gospodarczej i doposażenie /wyposażenie / stanowiska pracy.

Wnioski na staż i przygotowanie zawodoweNIE są w chwili obecnej przyjmowane przez nasz urząd, ponieważ wyczerpały się środki.

sprawy ogólne

Obecnie trwa rekrutacja na następujące szkolenia:

 • szwacz
 • język angielski
 • kasa fiskalna
 • opiekunka domowa z masażem klasycznym- ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA

KONIEC WRZEŚNIA POCZĄTEK PAŹDZIERNIKA

Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie przyjmuje osoby chętne na zajęcia z KLUBU PRACY.

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do urzędu pracy w Augustowie (pok. nr 18)

inne
Białystok prace subsydiowane
sprawy ogólne
inne  

Bielsk Podlaski

prace subsydiowane PUPBielsk Podlaskidysponuje jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej i środkami nadoposażenie/wyposażenie stanowiska pracy.
sprawy ogólne
inne W dniu 28 października 2008r. (wtorek) w PUP w Bielsku Podlaskim o godz. 10.00 w sali 301 odbędzie sięspotkanie informacyjne EURES.
Grajewo prace subsydiowane

PUP Grajewo dysponuje środkami na doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy, na podjęcie działalności gospodarczej. W chwili obecnej są środki na prace interwencyjne, staże i przygotowanie zawodowe.

sprawy ogólne Trwa nabór na szkolenie "Klub pracy" - w szczególności dla osób 50+
inne Lokalne oferty pracy na stronie: www.e-grajewo.pl lub pod nr tel. 086261 30 24
Hajnówka prace subsydiowane PUP Hajnówka dysponuje środkami na organizację staży, przygotowań zawodowych, prac interwencyjnych i szkoleń w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wnioski do pobrania - w siedzibie Urzędu ul. Piłsudskiego 10A, pok. nr 17
sprawy ogólne
inne PUP Hajnówka prowadzi nabór na szkolenia w zawodach: palacz /dla 10 osób/, murarz-tynkarz-ocieplanie budynków /dla 10 osób/. Szkolenia przewidziane są na sierpień i wrzesień 2008. Szczegółowe informacje - w pok. nr 3 lub pod nr tel. (085) 682 9624, (085) 682 9625
Kolno prace subsydiowane

Brakśrodków finansowych na dotacje, doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy.
Brak środków na organizację staży i przygotowań do zawodu.

sprawy ogólne

Brak środków na organizację szkoleń.

inne  
Łomża prace subsydiowane

Brakśrodkówna doposażenie/wyposażenie stanowiska pracyoraz jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Wnioski na w/w formy do pobrania na stronie internetowej urzędu www.pup.lomza.pl w zakładce"Urząd" lub w PUP Łomża ul.Nowogrodzka 1.

Wnioski na stażsą już przyjmowane przez Urząd, planowane środki na ten cel mają być uruchomione od 01.02.2009 r.!

sprawy ogólne  
inne

Powiatowy Urząd Pracy w Łomży prowadzi nabór na szkolenia: pracownik ochrony fizycznej I stopnia i pracownik ochrony fizycznej
II stopnia. Szkolenia będą organizowane w ramach projektu Nowe Perspektywy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przewidywany termin rozpoczęcia szkolenia: marzec 2009 r.

Osoby bezrobotnenie posiadające kart dostępowych do systemu 7/24 - Zielona Liniazachęcamy w dalszym ciągudo odbioru kart w siedzibie urzędu - III piętro, pok.311.

Mońki prace subsydiowane

PUP Mońkidysponuje środkami na prace interwencyjne oraz jednorazowymi środkami na podjęcie działalności gospodarczej.

Brak jest środków na: staże, szkolenia i przygotowanie zawodowe.

sprawy ogólne Lokalne oferty pracy na stronie: www.apraca.pl/bimo/oferty.php lub pod nr tel. 085 727 87 27
inne Propozycja zajęć warsztatowych w Klubie Pracy, szczegóły na stronie: www.apraca.pl/bimo/news4.php
Sejny prace subsydiowane
sprawy ogólne
inne
Siemiatycze prace subsydiowane

PUP Siemiatycze dysponuje środkami na organizowanie staży, przygotowań zawodowych oraz prac interwencyjnych, a także na dotacje na podjęcie działalności gospodarczych i doposażenie /wyposażenie / stanowiska pracy.

Obecnie trwa rekrutacja na następujące szkolenia;

 • "Operator wózków jezdniowych z napędem silnikowym"
 • " Profesjonalna sekretarka - zarządzanie sekretariatem"
 • "Spawanie metodą MAG"

Bliższe informacje: pokój Nr 4 lub telefonicznie pod Nr (085) 656 60 29 wew.29

sprawy ogólne Trwa nabór na zajęcia aktywizacyjne, które odbędą się w dniach 30-31.07.2008r, a mają na celu zdobycie umiejętności tworzenia dokumentów aplikacyjnych.

Szczegółowe informacje:pokój Nr 4 lub telefonicznie pod Nr (085) 656 60 29 wew. 29

inne
Sokółka prace subsydiowane PUP Sokółka dysponuje środkami na organizowanie staży , przygotowań zawodowych i prac interewncyjnych oraz środkami na szkolenia indywidualne, wnioski do pobrania na stronie internetowej urzedu www.pupsokolka.internetdsl.pl lub w siedzibie Urzędu ul. Kryńska 40
sprawy ogólne
 1. Rusza rekrutacja na szkolenie zawodowe "Prosesjonalna obsługa biura" który ma na celu przygotowanie uczestników szkolenia do prowadzenia sekretariatu(obsługa komputera, bezwzrokowe pisanie na komputerze).Bliższe informacje po połączeniu sie z konsultantem lub bezpośrednio pod nr tel. 0857229023
 2. Zachęcamy do udziłu w szkoleniu z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy w Klubie Pracy. Szczegółowe informacje o zajęciach można uzyskać bezpośrednio u lidera Klubu Pracy w pokoju nr 11 lub doradcy zawodowego w pokoju nr 10.
 3. Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w poradnictwie grupowym na temat " Zasoby, Kompetencje, Kwalifikaacje i Zainteresowania niezbędne w poszukiwaniu zatrudnienia", które odbędzie sie w dniach 30-31 lipiec 2008 o godz 9.00 w pokoju nr 11. Zainteresowani udziałem w zajęciach proszeni są o kontakt z doradcą zawodowym w pokoju nr 10 w godz. 8.00-14.00.
inne Wprzypadku osób nie posiadających kart dostępowych do systemu 7/24, zachęcamy osoby bezrobotne do odbioru kart w siedzibie urzędu
Suwałki prace subsydiowane

Przyjmowane są wnioski na prace interwencyjne (refundacja na 5 miesięcy w kwocie 551,80 zł + składki na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty. Dla kobiet samotnie wychowujących dzieci przewidziana jest refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7.

Przyjmujemy wnioski na staże i przygotowania zawodowe - stosowne wnioski należy pobrać w pok. 24 w PUP Suwałki lub ze strony internetowej www.pup.suwalki.pl w zakładce staże i przygotowanie zawodowe.

Od dnia 15.07.2008 r. Urząd nie przyjmuje wniosków na organizację staży i przygotowania zawodowego.

sprawy ogólne

W dniu14.11.2008 r.o godzinie1100 w Sali Informacji Zawodowej

(PUP w Suwałkach) odbędzie się giełda pracy na stanowisko: Funkcjonariusza do służby przygotowawczej w Straży Granicznej.

Prferencje kandydata:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • posiadanie prawa jazdy,
 • odbyta służba wojskowa bądź przeniesienie do rezerwy lub absolwent szkoły wyższej.

Klub Pracy zaprasza zainteresowane osoby na "ZAJĘCIA AKTYWIZACYJNE". W ramach warsztatów oferujemy:

 • zasady pisania dokumentów aplikacyjnych,
 • sztuka autoprezentacji,
 • trening komunikacji,
 • rynek pracy.

Termin zajęć: 24.09.2008 - 26.09.2008 w godz. 900 - 1300

Zapisy przyjmujemy w Klubie Pracy Urzędu lub telefonicznie pod numerem 087 565 26 61

inne

Trwają zapisy na następujące szkolenia:obsługa ruchu turystycznego oraz obsługa wyciągów narciarskich (termin rozpoczęcia szkolenia sierpień 2008 r., po szkoleniu zatrudnienie w WOSiR Szelment), spawacz MAG (termin rozpoczęcia szkolenia ostatnia dekada sierpnia 2008 r.) szczegóły w pok. 27 tel.087 565 26 72.

Trwa nabór na następujące szkolenia:

 • obsługa ruchu turystycznego
 • spawacz MAG

Szczegółowe informacje i zapisy w pok. 27, tel. 087 565 26 72

PUP w Suwałkach informuje, że z dniem 14.08.2008 r. zostaną zakończone zapisy na szkolenie" ABC przedsiębiorczości".

Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie"

Kryteria doboru: dobry stan zdrowia, dobry wzrok i słuch.

Termin rozpoczęcia kursu: wrzesień - październik 2008 r.

Zapisy w pok. 27 w PUP Suwałki do 01.09.2008 r.

Wys. Maz. prace subsydiowane

PUP w Wysokiem Mazowieckiem dysponuje środkami na doposażenie i wyposażenie stanowisk pracy,podjęcie działalności gospodarczej, prac interwencyjnych, staży i przygotowania zawodowego.

sprawy ogólne Obecnie trwa rekrutacja na szkolenie "Finanse i rachunkowość". Szczegółowe informacje można uzyskać w pokojach nr 6 i 7 lub telefonicznie 862758617, 862758633
inne
Zambrów prace subsydiowane
sprawy ogólne
inne
WUP Terminy zajęc warsztatowych w CIiPKZ WUP
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share