Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Aktualności


W związku z pogarszającą się sytuacją osób młodych na rynku pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku planuje działania wpierające Państwa aktywności: edukacyjną, zawodową i społeczną. Jednym z etapów wdrażanych działań jest rozpoznanie potrzeb osób młodych związanych z planami życiowymi, dalszym kształceniem i podjęciem pracy. Ankieta jest anonimowa, a jej wyniki będą publikowane wyłącznie jako dane zagregowane. Opracowane dane posłużą do zaprojektowania narzędzi wspierających sytuację osób młodych, które ułatwią tej grupie osób realizację aspiracji edukacyjnych, zawodowych i społecznych.

Poniżej zamieszczono kwestionariusz ankiety. Dziękujemy za jej wypełnienie i pomoc w realizacji badania. Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres mailowy: marta.sosnowska@wup.wrotapodlasia.pl

 Ankieta dla młodzieży do pobrania>> 

 


 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku rozpoczął proces przygotowania założeń do konkursów regionalnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER 2014-2020. W związku z tym, iż ww. programowanie powinno opierać się na rozpoznaniu potrzeb osób młodych, w szczególności w zakresie ich aktywności edukacyjnej, zawodowej i społecznej, zwracamy się do Państwa o pomoc w uzyskaniu rzetelnych i miarodajnych informacji. Posłużą one do zaprojektowania efektywnego wykorzystania środków publicznych w zakresie szerokiego wsparcia osób młodych zamieszkujących województwo podlaskie. Mamy nadzieję, że udzielenie odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie będzie Państwa głosem w dyskusji na temat sytuacji osób młodych. Zapraszamy wypełnienia ankiety!

Ankieta dla instytucji - pobierz  

Szanowni Państwo,

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share