Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Działania

 

Przygotowanie do realizacji „Gwarancji dla młodzieży w woj. podlaskim” oraz konkursów regionalnych w ramach POWER 2014-2020 dla wsparcia osób młodych na rynku pracy w 2014 r. w województwie podlaskim obejmuje dwa etapy:

 Etap I. Warsztaty, na których uczestnicy przedyskutują tematy dotyczące aktywności osób młodych i poszukają kierunków skutecznych  rozwiązań, w tym w ramach współpracy na rzecz młodzieży.

Etap II. Dwa seminaria w listopadzie i grudniu 2014 r., których celem będzie rozwijanie wypracowanych kierunków działań oraz współpracy.

Równolegle prowadzone będą badania sytuacji osób młodych na rynku pracy w woj. podlaskim oraz akcja promocyjna inicjatywy.

Założony efekt podejmowanych działań to przygotowanie organizacji konkursów regionalnych w ramach POWER Oś I. Osoby młode na rynku pracy w celu pobudzenia aktywności młodzieży na rynku pracy oraz stworzenie partnerstwa na rzecz osób młodych.

 

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share