Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

warsztaty

 

W dniach 12-13.11.2014 r. w Supraślu, w ramach pierwszego etapu przygotowań do realizacji POWER, odbyły się warsztaty, na których uczestnicy dyskutowali na tematy dotyczące sytuacji osób młodych i kierunków skutecznych  rozwiązań wspierających osoby młode na rynku pracy. W odpowiedzi na zaproszenie do współpracy na rzecz młodzieży zgłosiło się ponad dwadzieścia organizacji i instytucji z województwa podlaskiego w tym działających na rzecz młodzieży, skupiających osoby młode oraz z nimi współpracujących.

 

We wprowadzeniu do warsztatów uczestnicy zapoznali się z założeniami Programu Gwarancje dla Młodzieży i jego planem realizacji w Polsce, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz sytuacją na rynku pracy osób do 25 roku życia. Podczas warsztatów uczestnicy omawiali m.in. zagadnienia dotyczące wyzwań przyszłości dla młodzieży, barier komunikacyjnych w relacjach z młodzieżą, skutecznych form dotarcia do różnych grup młodzieży, skutecznych rodzajów wsparcia. Przedmiotem dyskusji była też kwestia kryteriów, jakie mogą być zastosowane przy wyborze projektów w konkursach regionalnych.

Na spotkaniu rozpoczęto też prace nad zainicjowaniem współpracy i stworzeniem partnerstwa na rzecz osób młodych. Uczestnicy zaprezentowali swoje oczekiwania odnośnie współpracy, wypracowali propozycje zasad działania partnerstwa oraz celów jakie miałoby partnerstwo osiągnąć. Przedstawiciele wszystkich organizacji wyrazili zainteresowanie współdziałaniem w ramach partnerstwa i aktywnym włączeniem się w jego działania. Kolejne spotkania uczestników zostaną poświęcone dalszym ustaleniom i wypracowaniu zasad współpracy zmierzające do podpisania porozumienia. Współpraca i partnerstwo mają służyć szukaniu rozwiązań w zakresie skutecznej aktywizacji osób młodych w województwie podlaskim w celu poprawy ich sytuacji na rynku pracy.

 

Organizacje zaproszone i uczestniczące w warsztatach:

  1. Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku.
  2. Caritas Archidiecezji Białostockiej.
  3. Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej ELEOS.
  4. Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych - Oddział Fundacji Aktywizacja w Białymstoku.
  5. NZS Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
  6. Biuro Karier Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Uniwersytetu w Białymstoku.
  7. Biuro Karier Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku.
  8. Biuro Karier Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży.
  9. Podlaskie Studenckie Forum BCC Oddział Białystok.

10.  Podlaskie Forum Doradztwa Kariery.

11.  Oddział Białostocki Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów Klanza.

12.  Augustowskie Centrum Edukacyjne w Augustowie.

13.  Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku.

14.  Powiatowy Urząd Pracy w Sokółce.

15.  Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku.

16.  Pełnomocnik Zarządu Województwa Podlaskiego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

17.  Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego.

18.  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

19.  Pełnomocnik Prezydenta Miasta Suwałk ds. Młodzieży w Urzędzie Miejskim w Suwałkach.

20.  Fundacja Edukacji i Twórczości.

21.  Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

 

Prezentacja: "Gwarancje dla Młodzieży" i POWER 2014-2020 - główne założenia

 

Kolejne spotkania uczestników odbędą się w dniu 24 listopada 2014 r. i 3 grudnia 2014 r. w Białymstoku.

 

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share