Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

seminarium II

Seminarium „Wnioski dla realizacji Gwarancji dla Młodzieży w woj. podlaskim”, które odbyło się 3 grudnia 2014 r. w Białymstoku to ostatnie z zaplanowanych spotkań mających na celu przygotowanie do organizacji konkursów w regionie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku mających integrować na rynku pracy ludzi młodych.

Po zaprezentowaniu przez Pana Huberta Ostapowicza Wicedyrektora ds. POKL w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku działań na rzecz osób młodych planowanych do realizacji w 2015 r. przez WUP, uczestnicy mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji z udziałem panelu ekspertów, do którego zaproszono Panią dr Katarzynę Sztop-Rutkowską, z Instytutu Socjologii Uniwersytetu w Białymstoku, Pana dr Macieja Kolembę,  z Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku oraz przedstawicieli młodzieży: Pana Wojciecha Zonia Pełnomocnika ds. Młodzieży Prezydenta Miasta Suwałki, Pana Adama Zdanowicza, właściciela firmy MAD, Pana Andrzeja Jaworowskiego przedstawiciela programu „Edukacja dla Polski”. Uczestnicy panelu zastanawiali się nad odpowiedzią na pytanie „Jak rozwijać potencjał podlaskiej młodzieży?”, ponadto dyskusja skupiała się wokół następujących zagadnień:  

-          Co wiemy o marzeniach i planach młodzieży?

-          Trendy cywilizacyjne jako wyzwania przyszłości dla młodzieży.

-          Jak daleko powinniśmy sięgać przy projektowaniu przyszłości młodego pokolenia?

-          Pokolenie Y a pokolenie Z a oczekiwania przedsiębiorców.

-          Komu warto pomagać? Jak najlepiej pomagać młodzieży?

-          Polska kontra zagranica - kariera z niewiadomą.

Kolejnym punktem seminarium była prezentacja doświadczeń i wniosków z realizacji projektu „RÓWNI NA RYNKU PRACY” realizowanego przez Podlaską Wojewódzką Komendę OHP w ramach Programu „Gwarancje dla Młodzieży”. Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób w wieku 18-24 lat bez zatrudnienia, nieuczących się oraz bez kwalifikacji zawodowych poprzez nieodpłatny udział w różnych zajęciach w ramach projektu.

Podsumowaniem cyklu spotkań było podpisanie „Deklaracji przystąpienia do sieci współpracy na rzecz młodzieży”, w której osoby, organizacje, instytucje uczestniczące w spotkaniach zadeklarowały włączenie się do współpracy na zasadach partnerskich na rzecz wsparcia młodzieży w woj. podlaskim we wchodzeniu w życie zawodowe i społeczne w szczególności poprzez współpracę przy określaniu koncepcji i zasad konkursów regionalnych oraz definiowaniu kryteriów wyboru projektów do dofinansowania realizowanych w ramach POWER, formułowanie założeń i kierunków współpracy na rzecz osób młodych w województwie podlaskim.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share