Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Ankieta

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy województwa podlaskiego prowadzi badania, których celem jest zdiagnozowanie regionalnego rynku pracy pod kątem sytuacji przedsiębiorstw, potrzeb szkoleniowych i doradczych przedsiębiorstw, a także preferencji pracodawców w zakresie cech i kwalifikacji potencjalnych pracowników. Badanie zostanie przeprowadzone w oparciu o bezpośredni wywiad z pracodawcą lub pracownikiem kompetentnym w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie.

Zgromadzone informacje będą stanowić podstawę planowania i realizacji działań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, skierowanego na rozwój regionalnych kadr przedsiębiorstw. W nowym okresie programowania w latach 2007 – 2013 województwo podlaskie otrzyma znaczące środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizacje ww. programu.

Mając powyższe na uwadze zwracamy się do Pana/Pani z uprzejmą prośbą o udział w proponowanym przez nas badaniu oraz udzielenie pełnych i wiarygodnych odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie. Podane przez Pana/Panią dane firmy będą służyły wyłączne celom badania i nie zostaną udostępnione postronnym osobom, a zostaną wykorzystane wyłącznie w zbiorczych zestawieniach statystycznych.

Dziękujemy za zgodę na udział w badaniu i współpracę w ramach badania.

Z poważaniem

Janina Mironowicz
Dyrektor Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Białymstoku

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać na adres e-mailowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku: biwu@praca.gov.pl dnia 30.09.07r.

Osobą do kontaktu /udzielającą szczegółowych informacji na temat projektu/ jest:

Dominika Karpowicz
e-mail: dominika.karpowicz@wup.wrotapodlasia.pl
tel.: 085 7497 23

Ankieta

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share