Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Harmonogram posiedzenia

Porządek posiedzenia Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Białymstoku:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołu z posiedzenia WRZ z dnia 3 marca 2011 r.
  3. Prezentacja nt. sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim.Zaopiniowanie Sprawozdania z realizacji Podlaskiego Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2010 r.
  4. Sprawy różne.
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share