Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Korzystanie z usług systemu

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Zielona Linia świadczy usługi wielokanałowo poprzez:

 1. Infolinię pod numerem 19524, dostępną zarówno z telefonów stacjonarnych, jak i komórkowych.
 2. W przypadku telefonów stacjonarnych koszt połączenia wynosi tyle, ile połączenie lokalne;

  Koszt połączenia z telefonów komórkowych jest zgodny z taryfą operatora. W przypadku niektórych sieci konieczne jest wybranie numeru kierunkowego, np. 85.

  W niedługim czasie połączenie z infolinią będzie również możliwe zza granicy, po wybraniu prefiksu +48 i numeru kierunkowego 22;

 3. E-mail – kontakt możliwy poprzez formularz na stronie internetowej;
 4. Portal www.zielonalinia.gov.pl, umożliwiający korzystanie z ofert pracy, szkoleń, założenie własnego konta jako pracodawca lub poszukujący pracy oraz subskrypcję newslettera o wybranej tematyce.
 5. Rejestracja w serwisie następuje za pomocą wybranego loginu i hasła. Konto pracodawcy umożliwia zamieszczanie ofert pracy, szkoleń i poszukiwanie potencjalnych pracowników. Osoba zarejestrowana jako poszukująca pracy ma możliwość zaprezentowania swojego CV pracodawcom bez ujawniania swoich danych osobowych.

  Jeżeli osoba bezrobotna jest zarejestrowana w urzędzie pracy, może powiązać swoje dane z urzędu z kontem utworzonym na portalu www.zielonalinia.gov.pl. W tym celu powinna zalogować się do serwisu za pomocą otrzymanych w urzędzie numerów ID i PIN (wpisanego jako hasło). Po pierwszym logowaniu z użyciem tych danych system rozpozna użytkownika jako osobę bezrobotną i zaproponuje założenie nowego konta. Ponowna rejestracja następuje z użyciem wybranej samodzielnie nazwy i hasła.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share