Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Adresy CIiPKZ w woj. podlaskim

W strukturze organizacyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku funkcjonują trzy Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej:

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białymstoku
ul. Pogodna 22
15-354 Białystok
tel. (85) 749 72 41, (85) 749 72 44
fax (85) 749 72 09
biciz@wup.wrotapodlasia.pl

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Łomży
ul. Nowogrodzka 1
18-400 Łomża
tel./fax (86) 216 23 46
tel. (86) 216 74 79
biwulo@wup.wrotapodlasia.pl

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Suwałkach
ul. Przytorowa 9B
16-400 Suwałki
tel. (87) 565 11 55
tel./fax. (87) 566 66 01
biwusu@wup.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share