Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Zmiana terminu przechowywania dokumentów związanych z realizacją projektów w ramach SPO RZL

Zgodnie z zapisami umów o dofinansowanie Projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006, Beneficjent jest zobowiązany do przechowywania dokumentacji związanej z realizacją Projektu do dnia 31 grudnia 2013 r. Termin ten może zostać przedłużony przez Instytucję Wdrażającą pisemnie przed upływem tego terminu.

Mając na uwadze pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 24.02.2013r., znak: DZF-IV-705-7-TK/13, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku jako Instytucja Wdrażająca dla Działania 1.2 i 1.3 SPO RZL, informuje, iż nowy termin, do którego należy przechowywać dokumentację związaną z realizacją projektów w ramach SPO RZL upływa z dniem 20 września 2015 r.

Plik do pobrania:

Pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia z 24.02.2013 r., znak: DZF-IV-705-7-TK/13 (.pdf, rozmiar 921 KB)

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share