Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Projeky przyjęte do realizacji (2004-2006)


Pobierz poniższą tabelę

Informacje na temat projektów realizowanych w województwie podlaskim w ramach Działań 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006
Lp. Beneficjent/ Działanie Tytuł projektu Liczba osób objętych wsparciem Okres realizacji projektu Całkowita wartość projektu Kwota dofinansowania
Rok 2004
Działanie 1.2 schemat a)
1. WUP w Białymstoku (we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy) Młodzież na rynku pracy - aktywny start zawodowy 1850 01.04.- 31.12.2004 4 428 017,04 3 763 800,00
Działanie 1.3 schemat a)
2. WUP w Białymstoku (we współpracy z Powiatowymi Urzędami Pracy) Aktywizacja zawodowa - szansa na powrót na rynek pracy 1535 01.04. - 31.12.2004 4 819 223,43 2 973 100,00
3385 9 247 240,47 6 736 900,00
Rok 2005
Działanie 1.2 schemat a)
1. PUP w Augustowie Aktywny start zawodowy 225 01.03. - 31.12.2005 814 286,90 573 600,00
2. PUP w Białymstoku Doświadczenie zawodowe kluczem do sukcesu 1047 01.02. - 31.12.2005 2 514 600,55 1 825 600,00
3. PUP w Bielsku Podlaskim Młodzież na start 134 01.01. - 31.12.2005 401 500,00 291 500,00
4. PUP w Grajewie Młodzież na start - aktywizacja młodzieży na rynku pracy 196 31.01. - 31.12.2005 829 169,00 584 000,00
5. PUP w Hajnówce Debiuty - program aktywizacji młodzieży bez stażu zawodowego 128 01.04. - 31.12.2005 324 200,00 235 300,00
6. PUP w Kolnie Szansa dla młodych 167 15.02. - 31.12.2005 670 782,74 466 200,00
7. PUP w Łomży Debiut na rynku pracy 316 01.02. - 31.12.2005 1 169 575,87 819 055,70
8. PUP w Mońkach Lepszy start - aktywizacja zawodowa bezrobotnej młodzieży 106 01.02. - 31.12.2005 376 650,02 244 000,00
9. PUP w Sejnach Aktywizacja zawodowa sejneńskiej młodzieży 174 01.03. - 31.12.2005 495 730,00 359 900,00
10. PUP w Siemiatyczach Aktywizacja zawodowa młodzieży - pierwsze kroki na rynku pracy 98 01.02. - 31.12.2005 329 300,00 248 100,00
11. PUP w Sokółce Młodzież na rynku pracy - nowe szanse, lepsze jutro 306 01.02. - 31.12.2005 968 000,00 662 700,00
12. PUP w Suwałkach Lepsza alternatywa - aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży 279 07.03. - 31.12.2005 1 037 100,00 752 934,60
13. PUP w Wysokiem Mazowieckiem Młodzież na rynku pracy - droga do lepszej przyszłości 173 01.02. - 31.12.2005 708 823,74 479 200,00
14. PUP w Zambrowie Szansa dla młodych 173 01.03. - 31.12.2005 598 634,00 429 200,00
3522 11 238 352,82 7 971 290,30
Działanie 1.2 schemat b)
1. T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. Studium przedsiebiorczości 46 01.02. - 31.05.2005 58 195,00 57 145,00
2. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Białymstoku Praktyka czyni mistrza 104 01.02. - 21.05.2005 131 336,00 128 336,00
3. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Udany start do kariery zawodowej 70 01.02. - 20.05.2005 123 275,00 121 775,00
4. T-Matic Grupa Computer Plus sp. z o.o. Nowoczesny sprzedawca 46 01.02. - 31.05.2005 93 541,10 92 191,10
5. Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej Moja firma. Aktywizacja absolwentów Gminy Czarna Bałostocka 21 01.02. - 30.04.2005 53 765,00 51 515,00
6. Stowarzyszenie Aktywności Społecznej Horyzont Aktywizacja zawodowa młodzieży 30 20.01. - 30.04.2005 81 759,00 80 859,00
7. SBK Marketing Andrzej Kondej Profesjonalna kariera zawodowa absolwentów wyższych uczelni na konkurencyjnym rynku pracy 24 15.02. - 30.04.2005 43 442,47 40 442,47
341 585 313,57 572 263,57
Działanie 1.3 schemat a)
1. PUP w Augustowie Powrót na rynek pracy 74 01.03. - 31.12.2005 445 001,00 309 000,00
2. PUP w Białymstoku Aktywność - krok ku zatrudnieniu 458 01.02. - 31.12.2005 1 389 280,00 1 023 900,00
3. PUP w Bielsku Podlaskim Daj sobie nową szansę 96 01.01. - 31.12.2005 253 600,98 157 000,00
4. PUP w Grajewie Wracamy do pracy - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 87 28.01. - 31.12.2005 515 177,00 314 500,00
5. PUP w Hajnówce Ucieczka z bezrobocia - aktywizacja osób bezrobotnych 88 01.04. - 31.12.2005 172 200,00 126 700,00
6. PUP w Kolnie Druga szansa 94 01.02. - 31.12.2005 406 396,00 251 100,00
7. PUP w Łomży Aktywne wejście na rynek pracy 165 01.02. - 31.12.2005 771 483,60 442 000,00
8. PUP w Mońkach Nowa alternatywa - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 76 01.02. - 31.12.2005 249 750,02 131 400,00
9. PUP w Sejnach Szansa na pracę długotrwale bezrobotnym 128 01.03. - 31.12.2005 356 546,57 193 800,00
10. PUP w Siemiatyczach Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - ponowna szansa 53 01.02. - 31.12.2005 227 898,84 115 800,00
11. PUP w Sokółce Pracuję - program aktywizacji zawodowej bezrobotnych 164 01.02. - 31.12.2005 633 340,00 356 900,00
12. PUP w Suwałkach Nie pozwól się wykluczyć. Aktywizacja bezrobotnych powiatu suwalskiego 132 01.03. - 31.12.2005 617 017,60 405 350,00
13. PUP w Wysokiem Mazowieckiem Aktywizacja zawodowa - szansa na zatrudnienie 97 01.03. - 31.12.2005 387 902,00 235 200,00
14. PUP w Zambrowie Od bezrobocia do zatrudnienia 97 01.03. - 31.12.2005 338 380,00 231 100,00
1809 6 763 973,61 4 293 750,00
Działanie 1.3 schemat b)
1. Zarząd Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność Nowy Start długotrwale bezrobotnych w województwie podlaskim 41 01.02. - 31.05.2005 78 917,48 78 017,48
2. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta Mam szansę - przygotowanie osób bezrobotnych do pracy lub samozatrudnienia 27 15.02. - 30.04.2005 67 814,40 67 092,86
3. Fundacja Nasza Szkoła CV na CD - start w przyszłość 38 15.02. - 30.04.2005 82 262,80 81 200,00
4. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Białymstoku Kowale losu 61 01.02. - 21.05.2005 85 858,00 84 458,00
5. Zakład Doskonalenia Zawodowego Perspektywa - usługi rynku pracy na rzecz osób bezrobotnych 252 11.03. - 30.05.2005 242 660,38 239 631,00
419 557 513,06 550 399,34
Rok 2006-2007
Działanie 1.2 schemat a)
1. PUP w Augustowie Debiut zawodu 348 02.01.2006 - 31.12.2007 1 504 708,00 1 063 000,00
2. PUP w Białymstoku Pierwsze kroki na rynku pracy 1520 01.01.2006 - 31.12.2007 4 443 100,00 3 299 100,00
3. PUP w Bielsku Podlaskim Wystartuj w przyszłość 197 01.01.2006 - 31.12.2007 771 600,00 571 000,00
4. PUP w Grajewie Udany start - aktywizacja młodzieży na rynku 287 01.01.2006 - 30.09.2007 1 369 800,00 1 013 900,00
5. PUP w Hajnówce Młodzież na konkurencyjnym rynku pracy 230 02.01.2006 - 31.12.2007 680 600,00 503 800,00
6. PUP w Kolnie Staż drogą ku przyszłości 247 02.01.2006 - 31.12.2007 1 036 635,52 730 800,00
7. PUP w Łomży Moja szansa 356 16.01.2006 - 31.12.2007 1 937 536,70 1 282 400,00
8. PUP w Mońkach Lepsze jutro - program aktywizacji bezrobotnej młodzieży 229 01.01.2006 - 31.12.2007 743 210,31 518 300,00
9. PUP w Sejnach Młodzieżowy rynek pracy 244 01.01.2006 - 31.12.2007 834 945,28 602 800,00
10. PUP w Siemiatyczach Aktywizacja zawodowa młodzieży - wsparcie na starcie 163 02.01.2006 - 31.12.2007 688 043,00 483 100,00
11. PUP w Sokółce Debiut na rynku pracy 430 02.01.2006 - 31.12.2007 1 518 640,00 1 112 600,00
12. PUP w Suwałkach Drzwi do sukcesu - aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży 476 02.01.2006 - 31.12.2007 1 772 000,00 1 276 100,00
13. PUP w Wysokiem Mazowieckiem Udany start 217 01.01.2006 - 31.12.2007 1 032 284,94 746 000,00
14. PUP w Zambrowie Pierwsza szansa 226 01.02.2006 - 31.12.2007 1 030 800,00 763 400,00
5170 19 363 903,75 13 966 300,00
Działanie 1.3 schemat a)
1. PUP w Augustowie Druga szansa 260 02.01.2006 - 31.12.2007 1 446 148,00 1 024 500,00
2. PUP w Białymstoku Nowy etat - nowa szansa 1118 01.01.2006 - 31.12.2007 3 479 800,00 2 587 900,00
3. PUP w Bielsku Podlaskim Ponownie aktywni 195 01.01.2006 - 31.12.2007 701 000,00 520 200,00
4. PUP w Grajewie Ty też możesz mieć pracę 267 01.01.2006 - 31.12.2007 1 386 600,00 1 028 300,00
5. PUP w Hajnówce Nie dajmy się bezrobociu 241 02.01.2006 - 31.12.2007 615 400,00 456 700,00
6. PUP w Kolnie Stop długotrwałemu bezrobociu 171 02.01.2006 - 31.12.2007 1 025 256,00 728 100,00
7. PUP w Łomży Światełko w tunelu 325 01.02.2006 - 31.12.2007 1 776 526,84 1 100 200,00
8. PUP w Mońkach Szansa na pracę - program aktywizacji osób bezrobotnych 200 01.01.2006 - 31.12.2007 545 165,99 384 400,00
9. PUP w Sejnach Aktywny rynek pracy 240 01.01.2006 - 31.12.2007 769 169,54 558 300,00
10. PUP w Siemiatyczach Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych - nie bądź bierny szukaj pracy 166 02.01.2006 - 31.12.2007 653 543,00 458 400,00
11. PUP w Sokółce Udany powrót na rynek pracy 362 02.01.2006 - 31.12.2007 1 352 243,00 992 900,00
12. PUP w Suwałkach Droga do biznesu - promowanie przedsiębiorczości wśród bezrobotnych powiatu suwalskiego 174 02.01.2006 - 31.12.2007 1 496 600,00 1 111 400,00
13. PUP w Wysokiem Mazowieckiem Bądź aktywny 154 01.01.2006 - 31.12.2007 1 045 605,60 700 800,00
14. PUP w Zambrowie Powrót do aktywności 205 01.02.2006 - 31.12.2007 916 600,00 680 400,00
4078   17 209 657,97 12 332 500,00
  18724 64 965 955,25 46 423 403,21
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share