Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Rekrutacja

Uprzejmie informujemy, iż w ramach Dodatkowej Rekrutacji wpłynęło 15 formularzy zgłoszeniowych, które pozytywnie przeszły weryfikację formalną i zostały zakwalifikowane do II etapu – weryfikacji merytorycznej. Kolejne osoby, które poprawnie złożą formularz zgłoszeniowy, zostaną wpisane na listę rezerwową kandydatów na Uczestników projektu PWP „Przełamać bariery”.

 


Nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach DODATKOWEJ REKRUTACJI 15 osób do projektu PWP „Przełamać bariery”

Uprzejmie informujemy, iż w ramach Dodatkowej Rekrutacji rozpoczynamy nabór Formularzy zgłoszeniowych osób chętnych do udziału w projekcie pt. PWP"Przełamać bariery". Przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych będzie prowadzone od 27 listopada 2014 r. (czwartek) do wyczerpania limitu miejsc.

Dokumenty można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w wybranym Punkcie rekrutacyjnym lub drogą pocztową na adres wybranego Punktu rekrutacyjnego,
z dopiskiem: Dodatkowa Rekrutacja – PWP „Przełamać bariery”.
 Punkty rekrutacyjne mieszczą się w:
•    Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, 15-354 Białystok
•    Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku Oddział Terenowy w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1, 18-400 Łomża,
•    Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach przy ul. Przytorowej 9B, 16-400 Suwałki.

Przed przystąpieniem do projektu zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie pt. PWP ”Przełamać bariery” dostępnym w zakładce Dokumenty do pobrania.

Formularz zgłoszeniowy stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 


 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, uprzejmie informuje, iż dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących miasto Łomża, powiat łomżyński ogłasza ponowny nabór Formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie pt. PWP „Przełamać bariery”.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie, spełniających warunki udziału określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie, zapraszamy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Oddział Terenowy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1.
Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od 29 kwietnia do 30 kwietnia 2014 r. do godz. 12.00.
Kontakt telefoniczny pod numerami:
Biuro Projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku - (85) 74 97 254
oraz
WUP Oddział Terenowy w Łomży - (86) 21 67 479.

 

 


 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, uprzejmie informuje, iż dla osób niepełnosprawnych zamieszkujących miasto Łomża, powiat łomżyński, miasto Suwałki, powiat suwalski wydłuża termin składania Formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie pt. PWP „Przełamać bariery”.
Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie, spełniających warunki udziału określone w Regulaminie uczestnictwa w projekcie, zapraszamy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Oddział Terenowy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1 oraz do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach, ul. Przytorowa 9B.
Formularze zgłoszeniowe w obu oddziałach przyjmowane będą do dnia 11 kwietnia 2014 r. do godz. 15.00.
Kontakt telefoniczny pod numerami:
Biuro Projektu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku - (85) 74 97 254
oraz
WUP Oddział Terenowy w Łomży - (86) 21 67 479
WUP Oddział Terenowy w Suwałkach - (87) 56 66 601.

 

 


 

 

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczynamy nabór Formularzy zgłoszeniowych osób chętnych do udziału w projekcie pt. PWP"Przełamać bariery". Przyjmowanie dokumentów zgłoszeniowych będzie prowadzone od 24 marca br. do 4 kwietnia br. Dokumenty można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 w wybranym Punkcie rekrutacyjnym lub drogą pocztową na adres wybranego Punktu rekrutacyjnego, z dopiskiem: Rekrutacja – PWP „Przełamać bariery”.
 Punkty rekrutacyjne mieszczą się w:
•    Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku przy ul. Pogodnej 22, 15-354 Białystok
•    Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku Oddział Terenowy w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1, 18-400 Łomża,
•    Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku Oddział Terenowy w Suwałkach przy ul. Przytorowej 9B, 16-400 Suwałki.

Przed przystąpieniem do projektu zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem uczestnictwa w projekcie pt. PWP ”Przełamać bariery” dostępnym w zakładce Dokumenty do pobrania.

 

 


 

 

Zapraszamy bezrobotne osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym, zamieszkujące na terenie miasta Białystok, powiatu białostockiego, miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, miasta Suwałki, powiatu suwalskiego do wzięcia udziału w Projekcie pt. PWP "Przełamać bariery".

 

W ramach Projektu przewidzieliśmy kompleksowe wsparcie:

 • Grupowe poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne;
 • Indywidualne poradnictwo zawodowe;
 • Szkolenia z zakresu aktywności zawodowej;
 • Szkolenia zawodowe;
 • Staże zawodowe;
 • Wsparcie Trenera pracy;
 • Wsparcie Asystenta osobistego;
 • Usługi rehabilitacyjne.

ZAPEWNIAMY:

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenie!

- stypendium szkoleniowe!

- stypendium stażowe!

 

Spotkania informacyjno - promocyjne w sprawie rekrutacji do Projektu odbędą się:

 • dn. 14 marca 2014 r., godz. 1100-1300,  w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22;
 • dn. 17 marca 2014 r., godz. 1100-1300, w Oddziale Terenowym Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łomży, ul. Nowogrodzka 1;
 • dn. 20 marca 2014 r., godz. 1100-1300, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach, ul. Kościuszki 71a.

 

Szczegółowe informacje w Biurze projektu:  tel. 85 74 97 254.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share