Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Współpraca ponadnarodowa

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku przedstawia publikację pt. "Duńskie praktyki w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na duńskim rynku pracy" zrealizowaną w ramach projektu PWP "Przełamać bariery" Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Publikacja powstała w wyniku współpracy ponadnarodowej w oparciu o informacje uzyskane podczas dwóch wizyt studyjnych w Danii u Partnera ponadnarodowego.

 

 


 

Dnia 19 marca 2014 r. odbyło się seminarium tematyczne z udziałem Partnera Ponadnarodowego Projektu zorganizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku w ramach projektu PWP „Przełamać bariery” Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy – Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W przedmiotowym spotkaniu udział wzięli przedstawiciele JobCenter Aarhus – Pani Hanne Marklund oraz Pan Kaare Sand Isager z Danii, przedstawicielki Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku – Pani Magdalena Bobrowska oraz Pani Anna Drabarz oraz organizacje działające w środowisku osób niepełnosprawnych, pracodawcy i organizacje pracodawców funkcjonujące na terenie województwa podlaskiego.

Celem spotkania było przybliżenie duńskiego modelu flexicurity, czyli łączenia elastycznego rynku pracy, bezpieczeństwa socjalnego i aktywnej polityki zatrudnienia. Przedstawienie elastycznych form zatrudnienia wykorzystywanych w Polsce oraz wskazanie wspólnych szans i korzyści leżących zarówno po stronie osób niepełnosprawnych jak i ich potencjalnych pracodawców. Jednocześnie seminarium było próbą nawiązania dialogu z pracodawcami funkcjonującymi na terenie województwa podlaskiego w zakresie stworzenia możliwości aktywizacji osób niepełnosprawnych.

 


 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza pracodawców, organizacje pracodawców funkcjonujące na terenie województwa podlaskiego do wzięcia udziału w Seminarium tematycznym realizowanym w ramach projektu pt. PWP „Przełamać bariery” PO KL, które odbędzie się w dniu 19 marca 2014r. w godz. 10.30 do 13.30 w Białymstoku – sala konferencyjna Hotelu Villa Tradycja, ul. Włókiennicza 5 - Program spotkania.

W spotkaniu udział weźmie Partner ponadnarodowy projektu – JobCenter Aarhus (Dania), który w swoim wystąpieniu przedstawi ideę wdrażanego przez siebie modelu flexicurity. Prezentowane również będą dobre praktyki z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej realizowane zarówno w Danii jak i na terenie województwa podlaskiego.

Celem spotkania jest nawiązanie dialogu z pracodawcami w zakresie stworzenia możliwości aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych poprzez wskazanie wspólnych szans i korzyści leżących zarówno po stronie osób niepełnosprawnych jak i ich potencjalnych pracodawców.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w w/w spotkaniu prosimy u uzupełnienie Formularza zgłoszeniowego i odesłanie na adres elzbieta.gorczkowska@wup.wrotapodlasia.pl

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share