Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Formy wsparcia

W ramach projektu przewiduje się następujące działania mające na celu wzrost aktywności społeczno – zawodowej uczestników przedsięwzięcia:

Grupowe poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne  

Poradnictwo będzie miało na celu zwiększenie motywacji i samooceny uczestników, a także zajęcie się ich problemami w funkcjonowaniu w świecie zewnętrznym, głównie społecznym.

Indywidualne poradnictwo zawodowe

Poradnictwo posłuży określeniu potencjału zawodowego osób niepełnosprawnych, ocenie zdolności do pracy w celu wyboru zatrudnienia lub też osiągnięciu właściwego przystosowania zawodowego. Dla każdego uczestnika zostanie stworzony Indywidualny Plan Działania określający szereg działań zmierzających do podjęcia zatrudnienia, w tym wybór kursu zawodowego, dostosowanego do sytuacji osób niepełnosprawnych i lokalnego rynku pracy.

Szkolenia z aktywizacji zawodowej

Szkolenie będzie polegało na zapoznaniu się z technikami aktywnego poszukiwania pracy.

Szkolenia zawodowe

Szkolenia zawodowe zostaną wybrane zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych oraz pracodawców, co zdiagnozowane zostanie podczas profesjonalnego poradnictwa zawodowego.

Staże zawodowe

Staże zawodowe umożliwią uczestnikom projektu nabycie praktycznych umiejętności do wykonywania pracy.

Uwaga!

Uczestnicy projektu, którzy ukończyli szkolenia zawodowe mogą składać w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku Wniosek Uczestnika projektu o skierowanie na staż zawodowy w terminie do dnia. 29.08.2014 r.


Wsparcie indywidualne

W ramach wsparcia indywidualnego zaplanowano:

  • pomoc trenera pracy osoby niepełnosprawnej
  • pomoc asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej
  • usługi rehabilitacyjne.
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share