Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Projekty przyjete do realizacji (2004-2006) (backup)

LP NAZWA INSTYT. DZIAŁ. TYTUŁ PROJEKTU BUDŻET OKRES REALIZACJI- rzeczowe zakończenie LICZBA BENEF. OBSZAR REALIZACJI

1.

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku

2.1

Popyt i podaż pracy – diagnoza rynku województwa podlaskiego

(projekt badawczy)

100.770,00

15.02.2005- 15.08.2005

nie dotyczy

woj. podlaskie

2.

Politechnika Białostocka

2.1

Edukacja administracji publicznej dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego

1.017.331,10

01.06.2005- 30.06.2007

720

woj. podlaskie

Kształcenie ustawiczne szansą rozwoju społecznego- gospodarczego regionu podlaskiego

590.645,00

05.05.2005- 31.10.2006

270

woj. podlaskie

Nowe technologie szansą zwiększenia mobilności zawodowej mieszkańców regionu podlaskiego

820.191,00

02.11.2005- 31.03.2007

450

woj. podlaskie

3.

Stowarzyszenie na Rzecz Ekorozwoju Agro- Group

2.1

Wsparcie szkoleniowe i doradcze mieszkańców wsi na rzecz rozwoju agroturystyki w dorzeczu Narwi 

i Biebrzy

133.660,00

01.08.2005- 30.06.2006

20

7 gmin woj. podlaskieg Rajgród, Grajewo, Radziłów, Przytuły, Jedwabne, Wizna, Zawady

4.

Instytut Edukacji Społecznej s.c. w Białymstoku

2.1

Nowa edukacja nauczycieli – zwiększenie możliwości utrzymania zatrudnienia

203.896,00

01.06.2005- 30.11.2006

90

Region Podlasia

Kształcenie umiejętności mediacyjnych  w prewencji

i pracy socjalnej

104.037,50

01.06.2005- 31.05.2006

54

Region Podlasia

2.3

Edukacja do aktywności zawodowej w środowisku wiejskim

220.068,00

01.11.2005- 31.12.2006

77

regiony wiejskie woj. podlaskiego

2.4

Reorientacja zawodowa nauczycieli – kształcenie w zawodach poszukiwanych na rynku usług pedagogicznych

266.978,00

01.09.2006- 31.07.2007

90

woj. podlaskie

5.

Biuro Inicjatyw Rozwojowych

w Białymstoku

2.1

Konsultant projektów finansowanych w ramach Funduszy Strukturalnych

39.680,00

15.06.2005- 15.12.2005

20

woj. podlaskie

Badanie potrzeb edukacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich Podlasia

(projekt badawczy)

73.890,90

01.07.2005- 28.02.2006

nie dotyczy

woj. podlaskie

6.

Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr

2.1

Dostosowanie kwalifikacji do pracy w podlaskiej administracji

556.571,04

01.07.2005- 30.09.2006

485

woj. podlaskie

Samorząd w Unii Europejskiej – myśl globalnie, działaj lokalnie

2.079.550,00

01.07.2006- 31.12.2007

1220

woj. podlaskie

2.3

Nowe horyzonty – doradztwo, szkolenia  

i pośrednictwo pracy dla osób odchodzących  z rolnictwa

2.919.040,34

01.07.2005- 31.03.2007

2000

woj. podlaskie

Nowe Horyzonty 2 – partnerstwa na rzecz obszarów wiejskich

2.283.512,28

01.07.2006- 31.12.2007

4000

woj. podlaskie

2.4

Nowe perspektywy – doradztwo, szkolenia 

i pośrednictwo pracy

2.508.220,27

01.07.2005- 28.02.2007

2000

woj. podlaskie

7.

Akademia Medyczna w Białymstoku

2.1

Szkolenia z zaawansowanych technik endoskopowych

330.987,00

01.06.2005- 31.12.2006

64

woj. podlaskie

Szkolenie z języka angielskiego dla pracowników sektora medycznego

145.976,00

01.09.2005- 30.06.2006

90

woj. podlaskie

8.

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Białymstoku

2.1

Nowe możliwości

404.001,00

01.04.2005- 31.07.2006

490

Białystok (miasto + powiat), powiaty: bielski, hajnowski, moniecki, sokólski)

Język obcy przepustką do kariery zawodowej

313.230,00

01.09.2005- 31.08.2006

250

woj. podlaskie

2.4

Nowy zawód – nowa szansa

220.327,00

01.09.2006- 31.08.2007

110

miasto Białystok, powiat białostocki, bielski, hajnowski, moniecki, siemiatycki, sokólski

9.

Eko- System Consulting sp. z o.o.

2.1

Kurs Konsultantów Funduszy Europejskich   z nauką języka angielskiego

222.895,85

04.05.2005- 31.07.2006

50

obszar miejski i wiejski Białegostoku

10.

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach

2.1

Zastosowanie technik informatycznych w małej firmie – obsługa środowiska Windows i pakietu Office

30.100,00

01.05.2005- 30.09.2005

30

obszar administracyjny powiatu suwalskiego oraz sejneńskiego

Artystyczne układanie kwiatów, zielarstwo  z elementami przedsiębiorczości

47.011,11

01.05.2005- 31.07.2005

15

obszar administracyjny powiatu suwalskiego oraz sejneńskiego

e- Senior – technologia informatyczna w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

59.644,45

15.09.2005- 28.02.2006

50

północno- wschodni obszar administracyjny woj. podlaskiego

e- Senior – technologia informatyczna w aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ - II edycja

74.796,30

01.06.2006- 31.01.2007

50

północno- wschodni obszar administracyjny woj. podlaskiego

2.4

Automatyzacja prac biurowych - szansa na nowe umiejętności

136.597,34

01.03.2006- 31.10.2006

60

powiat: augustowski, suwalski

11.

Agencja Konsultingowo- Edukacyjna ORDO sp. z o.o.

2.1

Specjalistyczne Studium Menedżera Personalnego

408.013,50

01.05.2005- 31.08.2006

180

woj. podlaskie

2.4

Wzmocnienie kwalifikacji w zakresie zarządzania 

i finansów w ochronie zdrowia

286.731,02

01.01.2005- 30.04.2006

60

woj. podlaskie

Studium Profesjonalnego Masażu

338.915,50

01.11.2005- 31.03.2007

60

woj. podlaskie

Studium Kształcenia Wizerunku Firmy

210.899,20

01.12.2005- 31.03.2007

60

woj. podlaskie

Studium budżetowania i controllingu  w jednostkach ochrony zdrowia

328.853,20

01.05.2006- 30.09.2007

72

woj. podlaskie

Studium marketingu i zarządzania jakością  w jednostkach ochrony zdrowia

432.920,88

01.05.2006- 31.08.2007

120

woj. podlaskie

Studium zarządzania i oceny technologii medycznych

340.343,20

01.05.2006- 30.09.2007

72

woj. podlaskie

Wzmocnienie kwalifikacji w zakresie zarządzania

i finansów w ochronie zdrowia. Edycja II

312.253,80

01.05.2006- 30.09.2007

60

woj. podlaskie

12.

Global Village sp. z o.o.

2.1

Europejskie Podlasie mówi po angielsku

164.040,47

20.03.2005- 30.09.2006

150

Białystok, Supraśl (miasto), Wasilków (miasto), Choroszcz (miasto), Torośń Kościelna (gmina wiejska), Juchnowiec Dolny (gmina wiejska), Dobrzyniewo Kościelne (gmina wiejska), Zabłudów (gmina wiejska), Wasilków (gmina wiejska), Choroszcz (gmina wiejska), Supraśl (gmina wiejska)

Europejskie Podlasie mówi po angielsku  -    druga edycja

120.232,95

01.05.2006- 31.03.2007

100

woj. podlaskie

13.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

2.1

Program aktywizacji zawodowej studentów pochodzących z terenów słabo zurbanizowanych

197.638,50

01.06.2005- 31.12.2005

195

woj. podlaskie

Regionalny System Monitorowania Rynku Pracy (RSMRP)

(projekt badawczy)

395.170,00

01.04.2005- 30.09.2006

nie dotyczy

woj. podlaskie

2.3

Nowy zawód

1.483.930,49

02.01.2006- 30.03.2007

224

woj. podlaskie

2.4

Nowe szanse na współczesnym rynku pracy

517.473,41

01.06.2006- 31.07.2007

96

woj. podlaskie

14.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Ustawicznego w Suwałkach

2.1

Ośrodek Animacji Dorosłych

88.118,00

01.06.2005- 30.11.2006

555

Gmina i miasto Suwałki oraz gminy: Bakałarzewo, Filipów, Jeleniewo, Przerośl, Raczki, Rutka Tartak, Szypliszki, Wiżajny

15.

Związek Gmin Wiejskich woj. podlaskiego

2.1

Studium Europejskie II szkolenie językowe dla pracowników samorządowych

489.623,00

01.03.2005- 31.10.2006

300

woj. podlaskie

16.

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

2.1

Profesjonalny pracownik trzeciego sektora

71.745,00

01.10.2005- 30.06.2006

25

woj. podlaskie

17.

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku

2.1

Studium Socjoterapii i Edukacji Twórczej

86.575,00

01.10.2005- 31.12.2006

50

woj. podlaskie

Studium Socjoterapii i edukacji twórczej – II edycja

122.500,00

01.06.2006- 30.09.2007

50

woj. podlaskie

18.

Stowarzyszenie Przyjaciół Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku

2.1

Podlaska Akademia Prawa Podatkowego

278.580,00

01.10.2005- 31.03.2007

120

woj. podlaskie

„Podlaska Akademia Prawa Podatkowego”  II edycja

211.061,00

01.06.2006- 30.09.2007

120

woj. podlaskie

Szkoła Prawa Rosyjskiego

320.594,00

01.06.2006- 30.09.2007

90

woj. podlaskie

19.

Centrum Informatyki „ZETO”

2.1

Od podstaw do profesjonalizmu

604.042,20

05.09.2005- 31.10.2006

370

miasto Białystok, powiaty: białostocki, sokólski, moniecki, bielsko- podlaski, hajnowski, Wysokie Mazowieckie

20.

Stowarzyszenie Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych

2.1

Agroturystyka szansą na dodatkowy dochód dla rolnika

645.604,57

01.01.2006- 31.12.2006

300

woj. podlaskie

21.

Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych NOT w Białymstoku

2.1

Znajomość języka angielskiego - szansą na awans zawodowy

128.294,48

23.08.2005- 22.08.2006

144

woj. podlaskie

22.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Oddział Okręgowy w Suwałkach

2.1

Przyszłość w finansach

297.766,98

22.08.2005- 30.11.2006

60

powiaty: suwalski, augustowski, sejneński

23.

Powiat Grajewski

Zespół Szkół Nr 2 w Grajewie

2.1

„40”- czterdziestka. Czterdzieści szans na sukces zawodowy

35.719,00

17.10.2005- 17.03.2006

40

powiat grajewski

24.

Miasto Białystok/Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku

2.1

Inwestuj w siebie z pożytkiem dla wszystkich

252.553,16

01.09.2005- 16.08.2006

150

woj. podlaskie

25.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej

2.1

Język angielski przepustką do lepszej pracy

489.200,00

01.08.2005- 31.07.2006

300

miasto Białystok

2.4

Mobilne Centrum Edukacyjne dla Pracowników Oświaty

476.583,13

03.04.2006- 31.03.2007

104

woj. podlaskie

26.

Fundacja dla Polski

2.1

Program szkoleniowy dla doradców rolniczych województwa podlaskiego w zakresie krajowego oraz wspólnotowego systemu rejestracji i ochrony prawnej produktów regionalnych i tradycyjnych

196.540,00

01.10.2005- 30.09.2006

50

wszystkie powiaty województwa podlaskiego

27.

Fundacja Edukacji  i Twórczości

2.1

Akademia Umiejętności Społecznych – kursy językowe i skutecznej komunikacji

540.745,00

01.09.2005- 31.03.2007

350

woj. podlaskie

2.3

Nowa rzeczywistość – kurs na prawo jazdy

kat. C – szansą dla rolnika

312.070,00

01.09.2005- 30.11.2006

150

powiat ziemski białostocki województwa podlaskiego

28.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku

2.1

Szkolenia kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o prawo jazdy

133.503,25

15.09.2005- 31.12.2006

44

woj. podlaskie

2.4

Szkolenie diagnostów szansą na nabycie umiejętności i kwalifikacji zawodowych związanych    z nowym zawodem

105.078,47

01.06.2006- 30.06.2007

30

woj. podlaskie

29.

Forum Inicjatyw Rozwojowych

2.1

Akademia agroturystyki i rękodzielnictwa

97.699,78

01.01.2006- 30.06.2006

20

woj. podlaskie

30.

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

2.1

Na Podlasiu mówimy w językach europejskich

633.561,82

30.09.2005- 31.01.2007

515

powiat białostocki ziemski, miasto Białystok

Na Podlasiu mówimy w językach europejskich –        II edycja

412.020,00

01.08.2006- 31.07.2007

390

woj. podlaskie

31.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku

2.1

Rozszerzenie umiejętności komunikacji mieszkańców regionu

1.007.464,00

01.08.2006- 11.07.2007

780

11 powiatów woj. podlaskieg augustowski, białostocki ziemski i grodzki, bielski, hajnowski, grajewski, sokólski, siemiatycki, zambrowski, suwalski ziemski i grodzki

2.4

Wykorzystanie IPD na rzecz rozwoju kwalifikacji zawodowych

1.433.766,03

01.03.2005- 31.07.2006

770

10 powiatów: augustowski, białostocki, bielski, grajewski, hajnowski, kolneński, m. Łomża, łomżyński, m. Suwałki, zambrowski

Wsparcie doradczo- szkoleniowe szansą na nowy zawód dla nauczycieli

1.437.200,24

01.09.2006- 30.06.2007

450

13 powiatów woj. podlaskieg augustowski, białostocki, m. Białystok, bielski, grajewski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, suwalski, m. Suwałki, łomżyński, m. Łomża,  zambrowski

32.

Województwo Podlaskie

2.1

Podniesienie umiejętności osób pracujących województwa podlaskiego w zakresie praktycznego wykorzystywania w pracy nowoczesnych systemów informatycznych i komunikacji elektronicznej (ITC)

5.037.203,01

01.10.2005- 31.10.2007

3080

wszystkie powiaty województwa podlaskiego

2.1

Doskonalenie wojewódzkiej kadry samorządowej  w zakresie języka angielskiego

352.377,87

02.01.2006- 30.09.2007

100

Białystok

33.

Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT w Łomży

2.1

Kształcenie rolników w zakresie nowych technologii

2.064.473,22

01.04.2006- 31.08.2007

432

obszary wiejskie w woj. podlaskim, w takich powiatach jak: Białystok, Łomża, Suwałki, Augustów, Sejny, Sokółka, Grajewo, Mońki, Kolno, Zambrów, Wysokie Mazowieckie, Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Hajnówka 

34.

International College of Refinish Competence Sp. z o.o.

(Międzynarodowe Centrum Lakiernictwa Sp. z o.o.)

2.1

Szkolenie „Perfekcyjny kolorysta – doskonały lakiernik” sposobem na podniesienie kwalifikacji zawodowych

127.431,58

16.08.2006- 16.02.2007

28

region podlaski

35.

Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

2.1

KIRR – kurs specjalny w zakresie Internetowego Rynku Rolno- Towarowego

270.310,04

01.08.2006- 31.07.2007

40

gminy wiejskie woj. podlaskiego w ilości ok. 75

2.4

Nowa Edukacja – reorientacja zawodowa nauczycieli na rzecz instytucji rynku pracy

1.406.795,20

01.04.2006- 30.06.2007

700

woj. podlaskie

36.

Akademia Szybkiej Nauki

Tadeusz Buzarewicz

2.1

„Wszechstronność rozwoju – szansą na sukces”

864.605,00

01.09.2006- 16.12.2007

240

woj. podlaskie

2.4

Kompendium wiedzy przyszłego menadżera służby zdrowia

1.053.767,00

01.01.2006- 31.01.2007

204

powiaty: bielski, augustowski, białostocki, miasto Białystok, grajewski, hajnowski, kolneński, powiat Łomża, powiat Suwałki, zambrowski, łomżyński

37.

Master Praktyczna Nauka Języków Obcych mgr Joanna Wap

2.1

Wykorzystaj swoją szansę – doskonalenie kompetencji językowych mieszkańców Podlasia

199.855,82

01.07.2006- 30.07.2007

120

woj. podlaskie

38.

Okręgowa Izba Pielęgniarek  i Położnych w Suwałkach

2.1

Szkolenie Pielęgniarek i Położnych

295.346,12

01.05.2006- 31.08.2007

390

powiaty: suwalski, augustowski, sejneński

39.

Uniwersytet w Białymstoku

2.1

Partnerska administracja. Europejskie koncepcje prawne w zarządzaniu sektorem publicznym

673.802,00

01.09.2006- 31.08.2007

300

woj. podlaskie

40.

Biuro Doradczo- Szkoleniowe APLIKON Marcin Drewnowski

2.1

Wykorzystanie komputerowych technik informatycznych szansą na nowoczesną wieś

275.539,00

01.10.2006- 31.08.2007

150

powiat wysokomazowiecki

41.

Urząd Gminy Grajewo

2.3

Kurs na Prawo Jazdy kat. C

117.500,00

22.06.2005- 31.05.2006

100

Gmina Grajewo

Kurs na prawo jazdy kat. CE

111.125,00

19.06.2006- 31.03.2007

75

Gmina Grajewo

42.

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży

2.3

Nowa szansa

86.362,60

01.04.2005- 30.09.2005

72

powiaty: zambrowski, kolneński, wysokomazowiecki, grajewski, łomżyński, łomżyński- miejski

Nowe perspektywy

373.649,00

01.10.2005- 30.09.2006

385

woj. podlaskie

Nowe Horyzonty

375.330,00

01.10.2006- 30.09.2007

260

woj. podlaskie

43.

Gmina Jedwabne

2.3

Nowe możliwości – prawo jazdy kat. C

99.400,00

01.10.2005- 31.01.2007

100

Gmina Jedwabne i okolice

44.

Gmina Drohiczyn

2.3

Przekwalifikowanie zawodowe rolników i domowników zamieszkałych na Podlasiu

274.330,00

01.09.2005- 30.06.2006

60

gminy powiatu siemiatyckiego + powiaty sąsiednie wysokomazowiecki, bielski, hajnowski

45.

Stowarzyszenie „Kładka”

2.3

Remontuj sam

122.950,00

05.09.2005- 30.06.2006

100

powiat sokólski

46.

Gmina Radziłów

2.3

Prawo jazdy kategorii: B, C+E i D dla rolników odchodzących z rolnictwa

88.547,00

15.09.2005- 30.04.2006

59

Gmina Radziłów

47.

Podlaskie Stowarzyszenie Gmin z siedzibą w Drohiczynie

2.3

Nowa szansa rolników i domowników – mieszkańców PSG woj. podlaskiego

140.120,00

01.08.2006- 31.03.2007

40

gminy PSG w woj. podlaskim + gminy powiatów sąsiednich- szczególnie bielskiego, wysokomazowieckiego, hajnowskiego

48.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego

2.3

Prawo jazdy na samochody ciężarowe i przyczepy

400.056,00

02.01.2006- 31.03.2007

103

powiat łomżyński

49.

Podlaska Izba Rolnicza

2.3

Prawo jazdy kategorii C, C+E i kurs podstawowy na przewóz rzeczy szansą dla rolników powiatu wysokomazowieckiego na przekwalifikowanie zawodowe

193.864,80

01.12.2005- 31.07.2006

60

powiat wysokomazowiecki

Nowe kwalifikacje zawodowe szansą na prace  w zjednoczonej Europie

1.472.010,00

01.08.2006- 30.05.2007

300

woj. podlaskie

50.

Stowarzyszenie Aktywności Społecznej „Horyzont”

2.3

Rolnicy na rynku pracy

73.551,20

01.11.2005- 31.03.2006

30

powiat sejneński obejmujący gminy wiejskie: Sejny, Giby, Krasnopol, Puńsk

51.

Powiat Augustowski/ Augustowskie Centrum Edukacyjne

2.3

Nowe umiejętności – nowe szanse

446.067,87

01.12.2005- 31.08.2007

160

powiat augustowski gminy wiejskie: Płaska, Nowinka, Augustów, Bargłów Kościelny, Sztabin, Lipsk n/Biebrzą

52.

Euro- Dan Consulting

2.3

Jeden krok po nowy zawód

264.900,00

01.11.2006- 31.08.2007

75

3 powiaty: wysokomazowiecki, łomżyński, kolneński

53.

Ośrodek Szkoleniowy „Sukces”

2.1

Studium profesjonalnego kadrowca z elementami doradztwa personalnego i zawodowego

78.517,00

01.12.2006- 31.08.2007

50

woj. podlaskie

2.4

Profesjonalny Pracownik Nowoczesnej Firmy

198.100,00

01.01.2006- 31.01.2007

128

woj. podlaskie

Zmiana kwalifikacji pracowników sektorów restrukturyzowanych poprzez rozwój ich kompetencji w zakresie autoprezentacji, zarządzania, public relations i grafiki komputerowej

84.473,00

01.07.2006- 31.03.2007

144

woj. podlaskie

54.

ECDS POLSKA sp. z o.o.

2.4

Przekwalifikowanie – szansa na rynku pracy

91.427,20

09.01.2006- 16.08.2006

30

woj. podlaskie

Zmiana kwalifikacji – zmiana pracy

416.573,21

01.08.2006- 31.03.2007

205

powiaty województwa podlaskieg bielski, grajewski, zambrowski, kolneński, białostocki, hajnowski, wysokomazowiecki, łomżyński, moniecki, augustowski, m.Białystok

55.

Training Group

Danuta Gorlewska

2.4

Nowe kwalifikacje – pewniejsza przyszłość

100.780,00

01.01.2006- 31.05.2006

40

woj. podlaskie

56.

Zakład Kształcenia  i Doradztwa Ekonomicznego sp. z o.o.

2.4

Doskonalenie zawodowe – Gwarancją sukcesu

108.500,00

02.01.2006- 30.06.2006

60

woj. podlaskie

Profesjonalna edukacja

121.600,00

01.03.2006- 30.06.2006

80

woj. podlaskie

57.

Fundacja na rzecz Rozwoju Politechniki Białostockiej

2.4

Program dostosowania kwalifikacji pracowników restrukturyzowanych przedsiębiorstw do standardów firm stosujących nowoczesne systemy produkcji w woj. Podlaskim

1.167.200,00

02.01.2006- 30.06.2007

300

woj. podlaskie

58.

Wyższa Szkoła Zarządzania 

i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży

2.4

Przekwalifikowanie zawodowe: asystent głównego księgowego i pracownik kadr

41.673,52

01.02.2006- 31.07.2006

30

woj. podlaskie

Przekwalifikowanie zawodowe: asystent głównego księgowego i pracownik kadr – II edycja

39.176,68

02.10.2006- 31.03.2007

30

woj. podlaskie

59.

Podlaskie Centrum Kształcenia

2.4

Nauka, zawód, praca – perspektywy dla Podlasia

113.701,00

01.03.2006- 31.10.2006

45

woj. podlaskie

Pewność, fachowość, przyszłość – pełna obsługa rachunkowa

112.820,30

01.07.2006- 31.01.2007

42

woj. podlaskie

60.

World for Sale mgr Iwona Zalewska Centrum Języków Obcych, Agencja Tłumaczeń

2.4

Turystyczne Podlasie kluczem do reorientacji zawodowej pracowników oświaty

172.047,39

01.09.2006- 31.07.2007

80

woj. podlaskie

61.

Powiat Bielski/Centrum Kształcenia Praktycznego w Bielsku Podlaskim

2.4

Nabycie nowych kwalifikacji zawodowych – zwiększenie szans na nową pracę

97.786,00

01.09.2006- 30.06.2007

48

powiat bielski

62.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

2.4

MÓJ ZAWÓD – MÓJ WYBÓR – modyfikacja postaw nauczycieli na rynku pracy metodą outplacementu

384.420,00

02.10.2006- 30.09.2007

100

miasta i okolice Białegostoku, Suwałk, Augustowa

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share