Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Archiwum informacji

Warsztaty w ramach projektu „Centrum Zielonych Technologii” temat EKOTURYSTYKA

W marcu i kwietniu 2007 r. przeprowadzono cykl warsztatów w ramach projektu "Centrum Zielonych Technologii" temat EKOTURYSTYKA, realizowanego w ramach programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. W warsztatach udział wzięli pracownicy firm działających w sektorze turystyki oraz osoby fizyczne świadczące usługi turystyczne na obszarach przyrodniczo cennych.

Pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach współpracy partnerskiej poprowadzili jednodniowe spotkania informacyjne na temat „Skąd czerpać wiedzę i umiejętności w EKOTURYSTYCE (Kierunki podnoszenia kwalifikacji w EKOTURYSTYCE)”. Warsztaty te odbyły się w Augustowie – 02.04.2007, Białymstoku – 03.04.2007 i Hajnówce – 11.04.2007. Przedstawiono rolę WUP w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej, rolę WUP w nowym okresie programowania 2007 – 2013, natomiast po przerwie przeprowadzono warsztaty ze sztuki porozumiewania się.

 

Augustów, 02.04.2007

undefined
Hajnówka, 03.04.2007
Rzym, 21–23.03.2007


Rzym


Spotkanie ponadnarodowe


Spotkanie ponadnarodoweKoloseum

undefined

Ladispoli


Ladispoli


Ladispoli


Ladispoli


Ladispoli


Targi turystyczne GLOBE'07


Targi turystyczne GLOBE'07


Targi turystyczne GLOBE'07Wdniach 21–23 marca 2007 r. odbyło się spotkanie ponadnarodowe w Rzymie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich Partnerstw ponadnarodowych:

 • TUCIT (Włochy) – gospodarz spotkania
 • NEJO – Neue Energien und Neue Jobs Mittelhessen (Niemcy)
 • LTC UMBRIA – LEAN TEX CENTER UMBRIA (Włochy)
 • Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej z Europy Zachodniej do Polski (Polska – Dolny Śląsk)
 • Partnerstwo „Centrum Zielonych Technologii” – (Polska)

  W pierwszym dniu spotkania Partnerstwa zaprezentowały realizowane projekty oraz stopień zaawansowania w realizacji założonych działań. Omówiono również rezultaty poszczególnych projektów. Następnie odbyły się warsztaty, które poprowadzili przedstawiciele organizacji turystycznej CTS (Centro Turistico Studentesco), podczas których rozmawiano o zwiększeniu efektywności działań w projekcie.

  Drugiego dnia odbyło się spotkanie z władzami samorządowymi regionu Lazio (region nadmorski, okolice Rzymu). Przedstawiono projekt realizowany na tym obszarze oraz wymieniono doświadczenia w aktywizacji lokalnej społeczności. Następnie uczestnicy spotkania udali się do Muzeum Żeglugi, znajdującego się w Castello di Santa Severa.

  Partnerstwa wzięły także udział w seminarium „The Tourism: energy alternative of the economy” oraz w międzynarodowych targach turystycznych GLOBE 2007.
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share