Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Konferencja w Goniądzu

CENTRUM ZIELONYCH TECHNOLOGII rozwój przedsiębiorczości • przeciwdziałanie bezrobociu • tworzenie nowych miejsc pracy

W dniach 29-30 listopada 2007 roku Podlaska Stacja Przyrodnicza „NAREW” wraz z Partnerami Projektu „Centrum Zielonych Technologii” organizują bezpłatne Mobilne Seminarium Upowszechniające oraz Konferencję „Wspieram Zielone Technologie”.

W ramach Mobilnego Seminarium Upowszechniającego uczestnicy odwiedzą m.in. producenta Sera Narwiańskiego w miejscowości Kościuki oraz zobaczą przydomową oczyszczalnię ścieków w gospodarstwie eko-agroturystycznym „Chata za Wsią” w Wólce Waniewskiej. Zapoznają się również z możliwościami energetycznego wykorzystania biomasy w gminie Trzcianne oraz tradycyjnymi technologiami budowlanymi w „Dworze Dobarz” we wsi Dobarz.

W ramach Konferencji „Wspieram Zielone Technologie” zaprezentowane zostaną m.in. możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz budowy i funkcjonowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Ważnym tematem będzie także ekoturystyka w kontekście tworzenia i wdrażania markowych usług i produktów ekoturystycznych. W drugim dniu konferencji zaprezentowane zostaną praktyczne aspekty wykorzystania zielonych technologii. Będą to m.in. prezentacje dotyczące dostosowania starych technologii do systemów jakości i wymogów Unii Europejskiej oraz wykorzystania tradycyjnych pokryć dachowych i technologii budowlanych. Istotną częścią konferencji będzie wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, podczas którego uczestnicy dowiedzą się o możliwościach finansowania współpracy w ramach klastra zielonych technologii.

Ponadto, w dniu 30 listopada w Augustowie w Hotelu „Warszawa” odbędzie się jedno ze spotkań tematycznych Partnerstwa Centrum Zielonych Technologii „Ekoturystyka”, w którym uczestniczyć będą beneficjenci tematu. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną nowe elementy projektu oraz planowane działania na najbliższe lata. Przedstawione będą również korzyści dla turystów wynikające z realizacji projektu, który przyczyni się także do likwidacji nierówności na rynku usług turystycznych.

Projekt „Centrum Zielonych Technologii” jest realizowany w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Objęty został Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Podlaskiego. Projekt stawia sobie za cel wykorzystanie walorów przyrodniczych w taki sposób, aby stały się one sprzymierzeńcami i szansą na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, a nie przeszkodą w ich rozwoju. Małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią zdecydowaną większość infrastruktury gospodarczej województwa podlaskiego przeżywają nieustanne kłopoty z utrzymaniem się na rynku, a także opłacalnością produkcji. Na przeciw tym kłopotom wychodzi innowacyjny projekt „Centrum Zielonych Technologii”. Udział w projekcie daje przedsiębiorstwom możliwość zmiany bądź rozszerzenia profilu działalności firmy w ramach tematu:

  • odnawialne źródła energii
  • tradycyjne technologie budowlane
  • gospodarka odpadami
  • budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
  • ekoturystyka
  • produkty lokalne i regionalne

W załączeniu znajduje się szczegółowy program spotkań. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 23 listopada 2007 r., tel. (085) 732 09 79, e-mail:zielonetechnologie@visionpr.eu

Pliki do pobrania:

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share