Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Partnerzy Projektu „Centrum Zielonych Technologii”

Partnerzy Projektu „Centrum Zielonych Technologii”    

 undefined

Podlaska Stacja Przyrodnicza „Narew”– Administrator projektu, zajmuje się ekologicznymi przydomowymi oczyszczalniami ścieków. W projekcie odpowiada za opracowanie i wdrożenie modelowych szkoleń z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, jako sposobu umożliwiającego utrzymanie i tworzenie nowych miejsc pracy.

osoba do kontaktu: Dariusz Ochrymiuk

tel. 085 749-99-61, 085 749-99-62, tel. / fax: 085 749-99-60

e-mail:biuro@pspnarew.org.pl

http://www.pspnarew.org.pl

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku – jednostka odpowiedzialna za regionalną politykę rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich na obszarze województwa podlaskiego. W projekcie odpowiedzialny jest za stworzenie bazy MŚP z określonych branż, określenie stopnia ich zainteresowania projektem oraz analizą przyszłych potrzeb szkoleniowych MŚP wraz z możliwością wykorzystania modeli szkoleniowych w innych programach unijnych.

osoba do kontaktu: Edyta Minkiewicz

tel. 085 74 97 227, fax. 085 74 97 209

e-mail: edyta.minkiewicz@praca.gov.pl lub edyta.minkiewicz@wup.wrotapodlasia.pl

http://www.up.podlasie.pl

 

EKOTON s. c – zajmuje się gospodarką turystyczną i ochroną środowiska. W projekcie odpowiedzialny jest za opracowanie i przetestowanie modelu wdrażania markowych produktów turystycznych na obszarach cennych przyrodniczo, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.

osoba do kontaktu: Grzegorz Chocian

tel. 085 744 56 51, tel. / fax 085 744 67 95

e-mail: ekoturystyka@ekoton.pl

http://www.ekoton.pl

 

Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o. o. – W projekcie odpowiedzialny jest za opracowanie i wdrażanie modelowego systemu wsparcia jednostek sektora MŚP oraz systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników lub osób współpracujących z sektorem MŚP w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi, tradycyjnych technologii budowlanych oraz tradycyjnych pokryć dachowych.

osoba do kontaktu: Anna Rutkowska

tel. 085 744 54 98, 085 744 51 87

e-mail: izr@izr.pl

http://www.izr.pl

 

Bio – Wat Sp. z o. o – zajmuje się wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. W projekcie odpowiedzialny jest za wypracowanie modelowych metod szkolenia i wdrażania w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii z biomasy.

osoba do kontaktu: Dorota Ochocińska

tel. 085 740 15 20, 085 744 63 74, fax 085 740 15 21

e-mail: biuro@biowat.pl

http://www.biowat.pl

 

Wyższą Szkołę Agrobiznesu w Łomży – W projekcie odpowiedzialna jest za opracowanie i wdrożenie modelowego systemu wsparcia jednostek sektora MŚP oraz systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników lub osób współpracujących z sektorem MŚP w zakresie wdrażania systemów jakości oraz transformacji starych technologii do wymogów UE oraz za rozwój współpracy jednostek administracji z MŚP zaangażowanymi w rozwój „zielonych technologii”, wprowadzenie niezbędnych dla rozwoju „zielonych technologii” zmian w polityce regionu oraz opracowanie koncepcji „Centrum Zielonych Technologii” jako ośrodka Partnerstwa na potrzeby Działania 3.

osoby do kontaktu: Wojciech Macieboch

e-mail: w.macieboch@wsa.edu.pl

Witold Rzepiński zzfue@wsa.edu.pl
tel. 086 216 94 97, fax 085 216 62 38
http://www.wsa.edu.pl

 

Partnerami ponadnarodowymi są:

  • NEJO – Neue Energien und Neue Jobs Mittelhessen (Niemcy)
  • TUCIT (Włochy)
  • LTC UMBRIA – LEAN TEX CENTER UMBRIA (Włochy)
  • Transfer doświadczeń w zakresie gospodarki społecznej z Europy Zachodniej (Wrocław)
 
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share