Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

O projekcie

Projekt „Działalność gospodarcza drogą do sukcesu” realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku od 1 grudnia 2011r.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zgodnie z założeniami, projekt skierowany jest do osób  zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, zamieszkujących województwo podlaskie, powiaty: białostocki, sejneński, grajewski, kolneński, augustowski, sokólski, zambrowski oraz miasto Łomża.

 

Cel projektu

Głównym celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród 50 osób zamieszkujących województwo podlaskie, powiaty: białostocki, sejneński, grajewski, kolneński, augustowski, sokólski, zambrowski oraz miasto Łomża, poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego w terminie do 30.11.2013 r.

Dodatkowe opcje

Bookmark and Share