Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Archiwum cz. 2

Dzień ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Termin i miejsce składania ofert Załączniki do pobrania
31.07.2009r. Unieważnienie postępowania w części 5 przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badań, analiz i prognoz oraz opracowanie projektów graficznych okładek, skład, łamanie tekstu i druk raportów z badań na potrzeby projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych realizowanego w okresie 01.07.2008 r. - 31.03.2013 r., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 -
Unieważnienie postępowania w części 5
22.07.2009r. Wybór oferty najkorzystniejszejw postępowaniu w trybie negocjacji bez ogłoszenia na przeprowadzenie szkoleń pod nazwą: „Szkolenia z obsługi klienta i organizacji pracy pracowników infolinii Systemu 7/24 Zielona Linia”. -
Wybór oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
15.07.2009r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejna wykonanie badań społecznych pn Procesy restrukturyzacyjne w sektorze ochrony zdrowiai ich wpływ na zmiany na rynku pracy w zakresie struktury zatrudnienia w woj. podlaskim -
14.07.2009r. Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych w ramach projektu pod nazwą "Promocja Rynku Pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 24.08.2009r. w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul.Pogodna 22 do godz.10:00
Wybór oferty
Modyfikacja SIWZ
Odpowiedzi na zapytania
Ogłoszenie
SIWZ z załącznikami
10.07.2009r. Zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych naprzeprowadzenie badań, analiz i prognoz oraz opracowanie projektów graficznych okładek, skład, łamanie tekstu i druk raportów z badań na potrzeby projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych realizowanego w okresie 01.07.2008 r. - 31.03.2013 r., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 -
Wybór ofert
30.06.2009r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych w ramach projektu pod nazwą "Promocja Rynku Pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -
Unieważnienie przetargu
23.06.2009r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie badań społecznych pn Procesy restrukturyzacyjne w sektorze ochrony zdrowiai ich wpływ na zmiany na rynku pracy w zakresie struktury zatrudnienia w woj. podlaskim -

22.06.2009r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie badań społecznych pn Procesy restrukturyzacyjne w sektorze ochrony zdrowiai ich wpływ na zmiany na rynku pracy w zakresie struktury zatrudnienia w woj. podlaskim -
19.06.2009r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych w ramach projektu pod nazwą "Promocja Rynku Pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki -
Odpowiedzi na zapytania
19.06.2009r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badań, analiz i prognoz oraz opracowanie projektów graficznych okładek, skład, łamanie tekstu i druk raportów z badań na potrzeby projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych realizowanego w okresie 01.07.2008 r. - 31.03.2013 r., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 25.06.2009r. w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul.Pogodna 22 do godz.10:00
Odpowiedzi na zapytania
19.06.2009r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badań, analiz i prognoz oraz opracowanie projektów graficznych okładek, skład, łamanie tekstu i druk raportów z badań na potrzeby projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych realizowanego w okresie 01.07.2008 r. - 31.03.2013 r., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 25.06.2009r. w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul.Pogodna 22 do godz.10:00
Modyfikacja SIWZ
18.06.2009r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badań, analiz i prognoz oraz opracowanie projektów graficznych okładek, skład, łamanie tekstu i druk raportów z badań na potrzeby projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych realizowanego w okresie 01.07.2008 r. - 31.03.2013 r., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 25.06.2009r. w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul.Pogodna 22 do godz.10:00
Odpowiedzi na zapytania
18.06.2009r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badań, analiz i prognoz oraz opracowanie projektów graficznych okładek, skład, łamanie tekstu i druk raportów z badań na potrzeby projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych realizowanego w okresie 01.07.2008 r. - 31.03.2013 r., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 25.06.2009r. w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul.Pogodna 22 do godz.10:00
Modyfikacja SIWZ
17.06.2009r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badań, analiz i prognoz oraz opracowanie projektów graficznych okładek, skład, łamanie tekstu i druk raportów z badań na potrzeby projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych realizowanego w okresie 01.07.2008 r. - 31.03.2013 r., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 25.06.2009r. w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul.Pogodna 22 do godz.10:00
Modyfikacja SIWZ
17.06.2009r. Dotyczy przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie badań, analiz i prognoz oraz opracowanie projektów graficznych okładek, skład, łamanie tekstu i druk raportów z badań na potrzeby projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych realizowanego w okresie 01.07.2008 r. - 31.03.2013 r., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 25.06.2009r. w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul.Pogodna 22 do godz.10:00
Odpowiedź na zapytanie
04.06.2009r. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań, analiz i prognoz oraz opracowanie projektów graficznych okładek, skład, łamanie tekstu i druk raportów z badań na potrzeby projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych realizowanego w okresie 01.07.2008 r. - 31.03.2013 r., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 25.06.2009r. w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul.Pogodna 22 do godz.10:00
Ogłoszenie
SIWZ
02.06.2009r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego -

28.05.2009r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejna wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych popularyzujących działaniaWojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 -
Wybór oferty
25.05.2009r. Przetarg nieograniczony na wykonanie badań społecznych pn Procesy restrukturyzacyjne w sektorze ochrony zdrowiai ich wpływ na zmiany na rynku pracy w zakresie struktury zatrudnienia w woj. podlaskim 16.06.2009r. w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul.Pogodna 22 do godz.10:00
Odpowiedzi na zapytania
Odpowiedzi na zapytania
Odpowiedzi na zapytania
SIWZ
Ogłoszenie
20.05.2009r. Przetarg nieograniczony na wykonanie materiałów promocyjnych oraz przeprowadzenie działań informacyjno - promocyjnych w ramach projektu pod nazwą "Promocja Rynku Pracy" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 30.06.2009r. w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul.Pogodna 22 do godz.10:00
Odpowiedzi na zapytania
Modyfikacja SIWZ z dnia 10.06.2009
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
SIWZ z załącznikami
13.05.2009r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejna wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 -
Wybór oferty cz. I
Unieważnienie cz. II
Wybór oferty cz. III
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share