Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Archiwum cz. 4

Dzień ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Termin i miejsce składania ofert Załączniki do pobrania
10.12.2008r. Przetarg nieograniczony nawykonanie prac remontowych na potrzeby Biura Centrum Konsultacyjno – Informacyjnego Służb Zatrudnienia 7/24 Zielona Linia 31.12.2008 w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul.Pogodna 22 do godz.10:00
Ogłoszenie
SIWZ z załącznikami nr 1,2,3,6
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
04.12.2008r. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu biurowego, materiałów eksploatacyjnych oraz materiałów reklamowych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 12.12.2008 w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul.Pogodna 22 do godz.10:00
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 5
19.11.2008r. Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na na dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i sprzętu komputerowego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku -
wynik przetargu
18.11.2008r. Dotyczy rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na wykonanie przyłącza wodociągowego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku -
07.11.2008r. Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych i sprzętu komputerowego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 17.11.2008 w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul.Pogodna 22 do godz.10:00
Ogłoszenie

SIWZ
04.11.2008r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nawykonanie oświetlenia parkingu przy Wojewódzkim Urzędzie Pracyw Białymstoku -
03.10.2008r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszejnawykonanie oświetlenia parkingu przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku -

21.10.2008r. Przetarg nieograniczony na wykonanie przyłącza wodociągowego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 1. Projekt Załącznik 6A
Mapa zasadnicza

Profil przyłącza wodociągowego
2. Projekt Załącznik 6B
Mapa zasadnicza

Rzut parteru

Rzut 1 piętra

Rzut 2 piętra

Rozwinięcieinstalacji

Rzut piwnic
12.11.2008 w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul. Pogodna 22 do godz.10:00
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik 1

Załącznik 2
Załącznik 3
Załącznik 4B
Załącznik 5


15.10.2008r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej naopracowanie "regionalnego modelu prognozowania zmian gospodarczych i systemu zarządzania informacją gospodarczą" -
wybór oferty
03.10.2008r. Przetarg nieograniczony na wykonanie oświetlenia parkingu przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Białymstoku 24.10.2008 w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul. Pogodna 22 do godz.10:00
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6
02.10.2008r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejsze na wykonanie utwardzonego placu, montaż studzienki odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingu oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku -
wybór oferty
26.09.2008r. Wyjaśnienie treści wraz z modyfikacją SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie "regionalnego modelu prognozowania zmian gospodarczych i systemu zarządzania informacją gospodarczą" -
wyjaśnienie
25.09.2008r. Wyjaśnienie treści wraz z modyfikacją SIWZ Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie "regionalnego modelu prognozowania zmian gospodarczych i systemu zarządzania informacją gospodarczą" -
str.1
str.2
16.09.2008r. Przetarg nieograniczony na opracowanie regionalnego modelu prognozowania zmian gospodarczych i systemu zarządzania informacją gospodarczą w projekcie Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych, realizowanym w okresie 01.07.2008 r. - 31.03.2013 r., współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej 29.09.2008 w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul. Pogodna 22 do godz.10:00
SIWZ
Ogłoszenie
12.09.2008r. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie utwardzonego placu, montaż studzienki odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingu oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
unieważnienie postępowania
22.08.2008r. Przetarg nieograniczony na wykonanie utwardzonego placu, montaż studzienki odprowadzającej wody opadowe z terenu parkingu oraz wykonanie przyłącza wodociągowego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 15.09.2008 w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul. Pogodna 22 do godz.10:00
Ogłoszenie
SIWZZałączniki format rar:
1
6
11
2
7
12
3
8
13
4
9
14
5
10
15Po pobraniu wszystkich załączników należy je rozpakować zaczynając od 1
22.08.2008r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejsze na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych _
wybór oferty
22.08.2008r. Informacja o odrzuceniu oferty na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych _
odrzucenie oferty
8.08.2008r. Przetarg nieogranioczony na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych 19.08.2008 w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul. Pogodna 22 do godz.10:00
Ogłoszenie

SIWZ

Odpowiedź na zapytanie 14.08.2008r.
28.07.2008r. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejsze na świadczenie usług eksperta _
wybór oferty
09.07.2008r. Przetarg nieograniczony na świadczenie usług eksperta wspierającego Zespół projektowy „Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych”, projektu realizowanego w okresie 01.07.2008 r. – 31.03.2013r. 21.07.2008 w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul. Pogodna 22 do godz.10:00
Ogłoszenie
SIWZ
17.06.2008r. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej _
wybór oferty
02.06.2008r. Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na usługę utrzymania działania Systemu 7/24. 10.06.2008 w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul. Pogodna 22 do godz.10:00
Ogłoszenie
SIWZ rozmiar 3.7 MB
26.05.2008 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA- dostawy na artykuły biurowe, papiernicze, materiały eksploatacyjne i sprzęt komputerowy do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku
udzielenie zamówienia
19.05.2008r. Rozstrzygnięcie protestu z dn. 12.05.2008r. na Części I zamówienia na na dostawę artykułów biurowych, papierniczych, materiałów eksploatacyjnych i sprzętu komputerowego
Rozstrzygnięcie protestu
12.05.2008r. Informacja o wpłynięciu protestu z dn. 12.05.2008r.dotycząca Części I zamówienia na na dostawę artykułów biurowych, papierniczych, materiałów eksploatacyjnych i sprzętu komputerowego z dn. 11.04.2008
Informacja o proteście
05.05.2008 Informacje o odrzuceniu ofert oraz zawiadomienie o wyborze ofert najkorzystniejszych na Część I, II, III; dotyczy zamówienia na dostawę artykułów biurowych, papierniczych, materiałów eksploatacyjnych i sprzętu komputerowego z dn. 11.04.2008
Odrzucenie oferty Część I
Odrzucenie oferty Cześć III
Wybór oferty Część I
Wybór oferty Część II
Wybór oferty Część III
11.04.2008 Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych, papierniczych, materiałów eksploatacyjnych i sprzętu komputerowego 21.04.2008 w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul. Pogodna 22 do godz.9:00
Odpowiedż na zapytanie dn. 18.04.2008
Odpowiedź na zapytanie dn. 16.04.2008
Modyfikacja treści SIWZ z dn. 15.04.2008
Ogłoszenie
SIWZ
15.02.2008 Przetarg nieograniczony na usługę utrzymania działania Systemu 7/24 26.02.2008 w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul. Pogodna 22 do godz.10
Ogłoszenie
SIWZ
Odpowiedzi
Zmiany SIWZ
04.03.2008 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
strona 1
strona 2
07.02.2008 Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłasza przetarg nieograniczony na: Części A: wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach SPO RZL projektu pod nazwą „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę” Zamówienie jest realizowane na potrzeby projektu nr DWF_2_1.1_105 realizowanego w ramach Działania 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Części B: opracowanie graficzne, skład, łamanie oraz druk i dostawa publikacji książkowej „Podsumowanie procedur konkursowych w ramach Działania 2.1, 2.3 oraz 2.4 ZPORR w województwie podlaskim – przegląd projektów” wraz z płytą CD-R w ramach projektu nr 03/750 realizowanego w zakresie Działania 4.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 15.02.2008 siedziby Zamawiającego Sekretariat II piętro (pok. 209) ul. Pogodna 22 do godz. 10.00
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
Modyfikacja treści SIWZ z dnia 13.02.2008 dotycząca części B zamówienia
Ogłoszenie

SIWZwraz z załącznikami
załącznik 7
załącznik 8
Ogłoszenie o udzieleniu Zamówienia
22.02.2008 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na Część A tj. wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych w ramach SPO RZL projektu pod nazwą "Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę"
Wybór oferty część A
25.02.2008 Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej na CzęśćB
Wybór oferty część B
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share