Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

Archiwum cz. 1

Dzień ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia Termin i miejsce składania ofert Załączniki do pobrania
30.08.2010r. Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych oraz druk i dostawę książek i ulotek w na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 8.09.2010r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, sekretariat pokój nr 209. Wybór oferty
Modyfikacja SIWZ 2
Modyfikacja SIWZ
Załącznik nr 8B
Załącznik nr 8A
Załącznik nr 6B
Załącznik nr 6A
Załącznik nr 2B
Załącznik nr 2A
SIWZ
Ogłoszenie
24.08.2010r. Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi eksperta wspierającego zespół projektowy "Podlaskiego Obserwatorium Polityki Społecznej" 9.09.2010r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, sekretariat pokój nr 209. Unieważnienie postępowania
SIWZ
Ogłoszenie
09.07.2010r. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie wizyty studyjno-szkoleniowej do Holandii 21.07.2010r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, sekretariat pokój nr 209. Wybór oferty
SIWZ
Ogłoszenie
05.07.2010r. Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego 13.07.2010r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, sekretariat pokój nr 209. Wybór oferty
Wyjaśnienia SIWZ
SIWZ
Ogłoszenie
30.06.2010r. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 8.07.2010r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, sekretariat pokój nr 209. Wybór oferty
SIWZ
Ogłoszenie
25.06.2010r. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badań losów zawodowych absolwentów szkół zawodowych i wyższych województwa podlaskiego, opracowanie wyników analiz w formie raportów oraz druk raportów z badań w ramach produktu Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych pn.: PODLASKI ABSOLWENT 5.07.2010r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, sekretariat pokój nr 209. Unieważnienie postępowania
Wyjaśnienia SIWZ
Modyfikacja SIWZ
SIWZ
Ogłoszenie
23.06.2010r. Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie rekrutacji, doradztwa indywidualnego oraz doradztwa grupowego 1.07.2010r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, sekretariat pokój nr 209. Wybór oferty
Załącznik nr 9
Załącznik nr 6
SIWZ
Ogłoszenie
02.06.2010r. Przetarg nieograniczony na dostawę artykułów biurowych, papierniczych, sprzętu biurowego, materiałów eksploatacyjnych, sprzętu komputerowego i urządzenia wielofunkcyjnego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 10.06.2010r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, sekretariat pokój nr 209. Wybór oferty
Unieważnienie postępowania w części III
Wyjaśnienia do SIWZ
Załącznik 6D
Załącznik 6C
Załącznik 6B
Załącznik 6A
Załącznik 2D
Załącznik 2C
Załącznik 2B
Załącznik 2A
SIWZ
Ogłoszenie
10.05.2010r. Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych oraz druk i dostawę plakatów i ulotek w na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. 18.05.2010r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, sekretariat pokój nr 209. Wybór oferty cz.II
Wybór oferty cz.I
Wyjaśnienia do SIWZ
Modyfikacja SIWZ
Załącznik 2A zmieniony
Załącznik 7A zmieniony
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik 2A
Załącznik 2B
Załącznik 6A
Załącznik 6B
Załącznik 7A
Załącznik 7B
07.05.2010r. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku. 19.05.2010r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, sekretariat pokój nr 209. Unieważnienie postępowania
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Ogłoszenie
SIWZ
30.04.2010r. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie trzech analiz sektorowych, opracowanie wyników analiz w formie raportów oraz druk raportów z analiz w ramach produktu „Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” pn.: „ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO” 13.05.2010r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, sekretariat pokój nr 209.
Wybór oferty cz.III
Wybór oferty cz.II
Wybór oferty cz.I
Ogłoszenie
SIWZ
29.04.2010r. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie szkolenia oraz doradztwa biznesowego w ramach projektu „Załóż firmę – spełnij swoje marzenia” 7.05.2010r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, sekretariat pokój nr 209. Wybór oferty
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 9 do SIWZ
09.04.2010r. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie trzech analiz sektorowych w gospodarczych obszarach wzrostu i innowacji województwa podlaskiego w ramach projektu „Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i prognoz Gospodarczych” pn.: „ STARTERY PODLASKIEJ GOSPODARKI – analiza gospodarczych obszarów wzrostu i innowacji województwa podlaskiego” 21.04.2010r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, sekretariat pokój nr 209. Wybór oferty
Ogłoszenie
SIWZ
16.03.2010r. Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badania popytu na pracę, opracowanie wyników badania w formie raportu oraz druk raportów z badania, w ramach projektu „Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” pn.: „PODLASKA MAPA ZAWODÓW i KWALIFIKACJI” 29.03.2010r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, sekretariat pokój nr 209. Wybór oferty
Wyjaśnienia do SIWZ
Ogłoszenie
SIWZ
10.11.2009r. Wybór oferty na dostawę materiałów biurowych, papierniczych oraz akcesorii komputerowych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku - Wybór oferty
05.11.2009r. Wybór oferty na dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia biurowego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku - Wybór oferty
21.10.2009r. Przetarg na dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia biurowego do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 30.10.2009r. do godz.11.00 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, sekretariat pokój nr 209.
SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
21.10.2009r. Przetarg na dostawę materiałów biurowych, papierniczych oraz akcesorii komputerowych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 30.10.2009r. do godz.10.00 w siedzibie Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ul. Pogodna 22, 15-354 Białystok, sekretariat pokój nr 209. SIWZ
Ogłoszenie o zamówieniu
29.09.2009r. Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie, realizację, dostawę, instalację oraz wdrożenie i utrzymanie(hosting) przez Wykonawcę Systemu Akumulacji Informacji (zwanego dalej SAI) na potrzeby Podlaskiego Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych (PORPiPG) wraz z narzędziami i aplikacjami pozwalającymi na tworzenie z danych gromadzonych w SAI różnorodnych wielowymiarowych układów danych i ich analiz wraz z mechanizmem gromadzenia i publikacji zarówno danych jak i analiz z systemu, za pośrednictwem sieci Internet pod adresem wskazanym przez Zamawiającego 08.10.2009r. w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul.Pogodna 22 do godz.10:00 Wybór oferty
Wyjaśnienia do SIWZ 2
Przedłużenie terminu
Modyfikacja SIWZ
Wyjaśnienia do SIWZ
Załącznik nr 6
Załącznik nr 5
Załącznik nr 4
Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1
SIWZ
Ogłoszenie
10.09.2009r. Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych popularyzujących działanie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku oraz wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby projektu „Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 19.10.2009r. w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul.Pogodna 22 do godz.10:00 Unieważnienie postępowania w części 1
Wybór oferty
Unieważnienie postępowania w części 2
Załącznik nr 5B
Załącznik nr 5A
Załącznik nr 4A
Załącznik nr 3
Załącznik nr 2B
Załącznik nr 2A
Załącznik nr 1
SIWZ
Ogłoszenie
14.08.2009r. Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów eksploatacyjnych, biurowych oraz papierniczych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku 25.08.2009r. w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul.Pogodna 22 do godz.10:00 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
SIWZ
SIWZ
Ogłoszenie
07.08.2009r. Przetarg nieograniczony na opracowanie projektów graficznych okładek, skład, łamanie tekstu i druk raportów z badań na potrzeby projektu Podlaskie Obserwatorium Rynku Pracy i Prognoz Gospodarczych realizowanego w okresie 01.07.2008r. - 31.03.2013r., współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.4 Przewidywanie zmiany gospodarczej 28.08.2009r. w siedzibie Zamawiającego Sekretariat II piętro pok. 209 ul.Pogodna 22 do godz.10:00 Unieważnienie postępowania
Wyjaśnienie do SIWZ
Informacja o przesunięciu terminu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modyfikacja SIWZ
Ogłoszenie
SIWZ
Dodatkowe opcje

Bookmark and Share