Przejdź do treści

Z dniem 1 lipca 2015 r. strona WUP w Białymstoku zmieniła adres na http://wupbialystok.praca.gov.pl/

PUP Białystok

Adres urzędu:    ul. Pogodna 63/1

                             15 - 365 Białystok

NIP                      966-05-90-610

 

Tel. Centrala       85 747- 3800

Fax.                      85747-3861

 

e-mail.: bibi@praca.gov.pl
www.pup.bialystok.pl
http://pup.bialystok.sisco.info/ 

 

Godziny pracy urzędu:

¾      poniedziałek– piątek: 7.30 - 15.30

¾      wtorek:

  • do godziny 16.30 dyżur pełnią pracownicy na Stanowisku ds. Przedsiębiorczości w Dziale Instrumentów Rynku Pracy.

do godziny 16.00 dyżury pełnią pracownicy Działu Świadczeń.

Lp

Komórka organizacyjna

Imię i nazwisko

Nr pokoju

Telefon

Zakres udzielanych informacji

1

Dyrektor

Iwona Helena Rojcewicz

301

85 747-3856

Dyrektor Urzędu

2

Z-ca Dyrektora

Dorota Kolenda

301

85 747-3856

Z-ca Dyrektora

3

Sekretariat

Elżbieta Makświej

301

Fax

85 747-3856

85 747- 3861

 

4

Rzecznik Prasowy

Jolanta Tulkis

211

85 747-3862

Współpraca z mediami

5

Radca Prawny

Urszula Onopa

312

85 747-3842

 

6

Stanowisko
 ds. Kontroli
i Monitoringu

Jolanta Andrukiewicz

 

Alina Szutkiewicz

109

85 747-3822

Kontrola realizacji umów zawieranych
z pracodawcami i osobami bezrob.

7

Stanowisko
ds. BHP

Katarzyna Horodeńska

208A

85 747 -3816

Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa pracy

8

Dział Organizacji i Kadr

 

Kierownik Działu

Anna Naumowicz

312

85 747-3850

 

 

Z-ca Kierownika

Stanowisko
ds. Organizacyjnych

Agnieszka Sołowiej

311

85 747-3851

 

 

Stanowisko ds. Kadr
i Szkolenia

Teresa Janda

302

85 747-3821

Prowadzenie spraw osobowych pracowników

 

Stanowisko
ds. Elektronicznego Obiegu Dokumentów

Iwona Filipowicz

311

85 747-3851

Obsługa i nadzór elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie

 

Stanowisko
ds. Statystyki

Bożena Księżopolska

311

 

85 747-3800

Opracowywanie sprawozdań i analiz lokalnego rynku pracy

 

Stanowisko
ds. Informatyki

Krystyna Mikiewicz

Danuta Kozłowska

Tomasz Krysiuk

Stanisław Wyszyński

7A

85 747-3823

85 747-3824

Administrowanie systemem komputerowym i bazą danych

 

Stanowisko
ds. Administracyjno-Gospodarczych

Małgorzata Miklaszewska

111

85 747-3834

Obsługa admin. – biurowa, zamówienia publiczne

 

Stanowisko
ds. Archiwum

Grażyna Maksymiuk

Urszula Zielińska

Bartłomiej Dziekoński

105

85 747-3849

Archiwizacja dokumentów dotyczących bezrobotnych oraz związanych z funkcjonow. Urzędu

9

Dział Finansowo - Księgowy

 

Główna Księgowa 

Teresa Strzałkowska

 

303

85 747-3805

 

 

Z-ca Kierownika

Anna Łapińska

304

85 747-3840

 

 

Stanowisko
ds. Obsługi Funduszu Pracy

Stanowisko
ds. Księgowości Budżetowej

Lidia Przytuła

303

85 747-3841

Rozliczanie i ewidencjonowanie operacji finansowych

Danuta Ostaszewska

Elżbieta Skarżyńska

Małgorzata Kobylińska

304

85 747-3832

85 747-3840

10

Dział Świadczeń

 

 

 

 

 

Kierownik Działu

Krystyna Iglicka

202

85 747 -3838

 

 

Z-ca Kierownika

Irena Jankowska

201

85 747-3854

 

 

Stanowisko
ds. Świadczeń

Bogusława Woźniuk

Dorota Adamska

Dorota Botulińska

Grażyna Zygieło

201

85 747-3854

Obsługa osób bezrobotnych
 A-Ł,

Anna Jagiełło

Danuta Sianko

Halina Stankiewicz

Joanna Łuckiewicz

Marzanna Gryniewicz

Tadeusz Beczko

203

85 747-3835

Obsługa osób bezrobotnych 
M-Ż

 

Stanowisko
ds. Płatnika i CIS

Barbara Skorulska

 

Karolina Ciechanowska

 

Viotetta Kułak

108

85 747-3843

 

 

Stanowisko
ds. Ewidencji
i Świadczeń Osób Niepełnosprawnych

Małgorzata Siemieniuk

 

Marta Grzebisz

 

2

85 747 -3853

Obsługa osób bezrobotnych niepełnosprawnych

 

Stanowisko
ds. Odwołań

Alina Kupryjaniuk Elżbieta Skibicka

 

 

8

85 747-3836

Rozpatrywanie odwołań od decyzji

11

Dział Ewidencji

 

Kierownik Działu

Irena Paszkiewicz

5

85 747-3846

 

 

Stanowisko
ds. Ewidencji

Mirosława Motybel

5

85 747-3846

Rejestracja osób bezrobotnych

Agnieszka Mojsa

Aurelia Woszczyna

Ewa Borowska

Marzanna Maciuszko

 

ejestracja osób bezrobotnychłnosprawnychWanda Kłopotowska

6

85  747-3845

 

Stanowisko
ds. Informacji

Włodzimierz Gulewicz

1

85 747-3857

Informacja z zakresu funkcjonowania Urzędu

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

12

Dział Instrumentów Rynku Pracy

 

Kierownik Działu

Piotr Matusiak

308

85 747-3807

 

 

Z-ca Kierownika

Krystyna Gaca

306

85 747-3810

 

 

Z-ca Kierownika

Monika Gorczak

305

85 747-3839

 

 

Stanowisko
ds. Organizacji Miejsc Pracy z FP

Aneta Popławska

Aneta Żebrowska

Magdalena Rydzewska

Olga Sawicka

306

85 747-3809

Kierowanie bezrobotnych na staż, bony stażowe

Alina Łapińska

Dorota Dąbrowska

Małgorzata Kalisty

306

85 747 -3810

Kierowanie bezrobotnych na prace interwencyjne, prace społecznie użyteczne, roboty publiczne. Bony na zasiedlenie. Bony zatrudnieniowe. Refundacja składek na ubezpieczenia społeczne lub dofinans. wynagrodzenia  za zatrud. bezrobotnego

 

Stanowisko
ds. Programów Współfinansowanych z FP i EFS

Beata Baranowska

Agata Dzięgielewska

305

85 747-3839

Organizacja i realizacja programów

 

Stanowisko
ds. Przedsiębiorczości

Anna Piekutowska

 Urszula Trusewicz

307

85 747 -3807

Przyznawanie jednorazowo środków osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarcze, j refund. pracodawcom kosztów wyposażenia i dopos.a stanowiska pracy. Grant na telepracę.

Agnieszka
Borowska – Jocz

Katarzyna Gaweł

Magdalena Sochoń

307A

13

Dział  Szkoleń

 

Kierownik Działu

Elżbieta Dudkiewicz

309A

85 747-3803

 

 

Z-ca Kierownika

Beta Dudzińska

 

85 747-3819

 

 

 

Agnieszka Łapińska

309A

85 747-3819

Szkolenia bezrobotnych. Bony szkoleniowe. Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

 

Stanowisko
ds. Szkoleń

Agnieszka Drozdowska Seweryn

Anna Łazarska

Iwona Matusiak

Marcin Kurasz

309

85 747-3831

14

Dział Pośrednictwa Pracy

 

Kierownik Działu

Maria Perkowska

207

85 747-3804

 

 

Z-ca Kierownika

Tomasz Pieńkowski

208A

85 747-3815

 

 

Z-ca Kierownika

Joanna Krysiuk

210

85747-3830

 

 

Stanowisko
ds. Aktywnego Pośrednictwa Pracy

Ewelina Pytel

Joanna Kruk

Katarzyna Horodeńska

Małgorzata Niemyjska

208A

85 747-3816

Prowadzenie aktywnego pośrednictwa pracy

 

Stanowisko ds. Pośrednictwa Pracy

Beata Sumorek

Bernarda Suchodolska

204

85 747-3866

Wydawanie skierowań -  prace subsydiowane

Janina Jakel

Joanna Dudel

Marcin Czajkowski

205

85 747 -3814

Pośrednictwo pracy  - oferty budowlane, stolarskie,

Dorota Pieńkus

85 747-3842

Monika Zalewska

85 747-3871

Jolanta Zalewska

85 747-3844

Paweł Szewczuwianiec

85 747-3869

Beata Łaszczewska

206

85 747 -3812

Pośrednictwo pracy - oferty administracyjno-biurowe

Katarzyna Szałanda

Adam Korolczuk

85 747 -3875

Aneta Odachowska

85 747 -3813

Anna Stypułkowska

85 747 -3873

Katarzyna Wińska

85 747 -3874

Beata Olewińska

208

85 747-3825

Pośrednictwo pracy – oferty mechaniczne, elektryczne

Irena Isajuk

85 747-3820

Monika Skórak

85 747-3811

Joanna Kubarska

85 747-3837

Joanna Uścinowicz

Małgorzata Truskolaska

209

85 747-3817

Pośrednictwo pracy – oferty handlowo - gastronomiczne

Magdalena Sanik

85 747-3868

Joanna Sienkiewicz

85 747-3827

Krystyna Jarocka

85 747-3867

Joanna Karpowicz

85 747-3867

 

Stanowisko
ds. Poradnictwa Zawodowego

Karolina Goździewska

210

85 747-3872

Poradnictwo i doradztwo zawodowe. Pośrednictwo pracy – wykształcenie ogólne

Izabela Giedrojć

85 747-3877

Renata Sikorska

85 747-3829

Małgorzata Suchocka

85 747-3876

Dariusz Wilczewski

 

EURES

Oferty Pracy

Anna Harasimczuk

Jolanta Tulkis

211

85 747-3818

85 747-3862

Pośrednictwo pracy – przyjmowanie ofert pracy

 

Sala Informacji Zawodowej

Monika Cholewska

310

85 747-3847

Poradnictwo i doradztwo zawodowe

15

Dział Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych

 

 

 

 

 

Kierownik Działu

Urszula Jaźwińska

3A

85 747-3855

 

 

 

Alina Czyżewska

Elżbieta Zdanowicz-Matys

Natalia Urniłowicz

Marta Kamińska

3

85 747-3852

Pośrednictwo pracy dla osób niepełnospraw.

 

Poradnictwo i doradztwo zawodowe

Wykaz telefonów Filii PUP w Łapach

16

Kierownik CAZ

po. Monika Sporna

11

85 715-7910

 

17

Stanowisko
ds. Ewidencji
i Świadczeń

Dorota Bielonko

1

85 715-7917

Obsługa osób bezrobotnych

 

Teresa Kłosek

2

85 715-7922

 

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

18

Referat ds. Pośrednictwa Pracy i Poradnictwa Zawodowego

 

Stanowisko
ds. Pośrednictwa Pracy

Krzysztof Pietraszko

3

85 715-7923

Pośrednictwo pracy

Magdalena Prokopowicz

4

85 715-7920

Anna Zawojska

6

85 715-7913

 

Stanowisko
ds. Aktywnego Pośrednictwa Pracy

Monika Demiańczuk

7

85 715-5494

 

 

Stanowisko
ds. Poradnictwa Zawodowego

Agnieszka Kuźbiel

5

85 715-7914

Doradztwo i poradnictwo zawodowe


Dodatkowe opcje

Bookmark and Share